Choď na obsah Choď na menu
 


SLOVENSKO

extraplus.sk

 Kapitalizmus made in Slovakia

 Prosperita štátu závisí od prosperity strednej vrstvy Marián Mišún

 Počas nedávneho štrajku učiteľov, ako aj iných protestných akcií, sa zasa raz ukázala typická slovenská povaha.

 Pracujúci sa nedokážu zjednotiť, hoci väčšinou ide všetkým o rovnakú vec. Tentoraz sú to vyššie platy, no aj v tomto boji kope každý sám za seba. Či už sú to učitelia, živnostníci, sestričky, poľnohospodári, robotníci alebo zamestnanci justície. Protestné akcie navyše neraz sprevádza nejednotnosť v spoločných cieľoch, čo dokazuje aj predčasné prerušenie neobmedzeného štrajku učiteľov.

 Škodlivé extrémy Počas historického vývoja sa ľudská spoločnosť stretla s rôznymi typmi ekonomických modelov. V prípade trhového ekonomického systému ide len o teoretický pojem, ktorý dnes v čistej forme pravdepodobne ani neexistuje. Všetky moderné ekonomiky majú skôr charakter zmiešanej ekonomiky, kde prichádza k zásahom štátu.

 Pokiaľ ide o prerozdeľovanie zisku a vlastníctvo majetku, história ukázala, že najdôležitejšou zložkou fungujúceho štátu je prosperujúca stredná vrstva, pričom každý iný extrém je škodlivý. Extrémne kapitalistický prístup dnes v dôsledku maximalizácie ziskov a egoizmu podnikateľov spôsobuje znižovanie mzdových nákladov, zhoršenie kúpyschopnosti a celkový pokles spotreby. Keďže základom prosperujúceho štátu je práve kúpyschopná stredná vrstva, jej postupná likvidácia vyvoláva šírenie chudoby, nezamestnanosť a celospoločenský úpadok.

 Extrémne socialistický prístup zasa môže posilňovať nespravodlivosť, keďže stavia na rovnakú úroveň pracovitých a zodpovedných s hlupákmi a lenivcami. Rovnaké odmeňovanie navyše znižuje pracovnú motiváciu a celkovú výkonnosť ekonomiky.

 Nerovnosť Riziko korupcie si vyžaduje opatrnosť pri správe a riadení kolektívneho majetku. Na niektoré problémy kolektivizmu upozorňoval v minulosti už Aristoteles, ktorý v diele Politica napísal: „Najmenej starostlivosti sa venuje tomu, čo je spoločné. Každý zanedbáva spoločné okrem iného aj preto, lebo sa spolieha na to, že sa o to postará druhý."

 Po rozpade socialistického bloku mnohí z neoliberálnych politikov a ekonómov hlásali, že plánované hospodárstvo zlyhalo a len totálna liberalizácia trhu dokáže vyriešiť vzniknuté ekonomické problémy. S odstupom času sa však ukázalo, že zmeny ekonomického a politického systému nie sú pre Slovensko zárukou prosperity. Politikmi sľubovaná vyššia kvalita života pre poctivo pracujúcich neprišla, ba naopak, čoraz viac bohatnú špekulanti a podvodníci.

 Súčasná globálna ekonomická kríza je dôkazom, že ekonomické a sociálne problémy môžu vzniknúť kedykoľvek, a to bez ohľadu na štátne zriadenie a ekonomický systém. Úpadok postihol aj Slovensko, keďže členovia vládnucej elity po roku 1989 nemali záujem a ani schopnosť racionálne a spravodlivo riešiť tri základné ekonomické otázky - čo vyrábať, ako vyrábať a pre koho vyrábať.

 Keďže fungovanie a prosperitu každej ekonomiky ovplyvňujú v prvom rade členovia elít, dajú sa ekonomické systémy rozdeliť z hľadiska prístupu mocných k verejnému blahu. Takémuto ekonomickému členeniu zodpovedá Aristotelova terminológia určovania vlády. Podľa nej rozlišujeme oligarchickú ekonomiku, keď sú elity pri ekonomických rozhodnutiach sebecké, a aristokratickú ekonomiku, keď sa elity snažia pracovať pre všeobecný prospech.

 Aristoteles upozorňuje aj na dôležitosť spravodlivého dosadzovania do funkcií, vyvážených majetkových pomerov a odmeňovania za odvedenú prácu: „Ak nie je nijaká rovnosť medzi pôžitkami a pracovným výkonom, ale, naopak, nerovnosť, tak tí, čo veľa pracujú a málo dostávajú, budú spôsobovať výčitky tým, ktorí dostávajú veľa, ale pracujú menej. Podľa niektorých je najdôležitejšie dobré usporiadanie majetkových pomerov, pretože tie sú príčinou všetkých sporov."

 Revolučná ekonomická filozofia Mnohí z moderných ekonómov sa stotožňujú s nesprávnym a zjednodušeným názorom, že dane sú najdôležitejším nástrojom štátu, ovplyvňujúcim hospodársky rast. Vraj, ak je v záujme štátu obmedzenie podnikateľských aktivít a výroby, zisky by sa mali zdaňovať progresívnejšie. Naopak, ak chce štát výrobcov a celkovú zamestnanosť podporovať, zdanenie by sa malo znižovať.

 Podobným spôsobom by malo fungovať aj zdanenie spotrebiteľov s cieľom ovplyvňovať ich kúpyschopnosť. Takéto chápanie daní je však veľmi zjednodušené, keďže nízke daňové zaťaženie výrobcov ešte nie je zárukou hospodárskeho rastu.

 Najmä, ak vlastníci firiem v dôsledku prehnanej túžby po peniazoch nemajú záujem o spravodlivé prerozdeľovanie svojich narastajúcich ziskov medzi väčšinu zamestnancov. Napriek zvyšujúcej sa produkcii a vysokým ziskom firmy také nízke mzdy pracujúcich môžu spôsobiť, že dopyt a spotreba ostanú nezmenené.

 Ekonomický význam dostatočného mzdového ohodnotenia pracujúcich potvrdzujú podnikateľské úspechy Američana Henryho Forda, ktorý dokázal v praxi aplikovať nový pohľad na pracovnú silu robotníkov. Po tom, ako sa mu podarilo rozbehnúť masovú výrobu automobilov, nariadil s cieľom podporiť celkovú kúpyschopnosť a spotrebu spoločnosti zvýšenie mzdy všetkým robotníkom o viac ako dvojnásobok.

 Okrem toho zaviedol sociálny program pre stálych zamestnancov, ktorého súčasťou bola zdravotná starostlivosť, športové a kultúrne vyžitie, ako aj špeciálne finančné prémie, priznávajúce zamestnancom podiel zo zisku spoločnosti. Začiatkom 20. storočia sa tak po prvý raz stretávame s novým manažérskym prístupom, podľa ktorého treba dobrého pracovníka dostatočne finančne ohodnotiť a zabezpečiť, aby sa vo firme cítil čo najlepšie.

 Nové Fordove ekonomické opatrenia predstavovali vo svete priemyslu revolúciu. Zatiaľ čo robotníci ho oslavovali, mnohí z priemyselníkov ho považovali za blázna, ktorý čoskoro skrachuje. Čas však ukázal, že odvážne a pre niekoho nelogické Fordove kroky boli správne. Vďaka vysokým mzdám si mohli mnohí jeho zamestnanci kupovať vozidlá, ktoré vyrábali, čím sa časť ich vysokej mzdy vrátila spoločnosti.

 Prevratné opatrenia mali za následok aj zvýšenie spotreby pracovníkov nielen vo Fordovej spoločnosti, výsledkom čoho bol celospoločenský rast životnej úrovne. Henry Ford tak svetu predstavil novú ekonomickú filozofiu, charakterizujúcu americkú éru pokroku v prvej polovici 20. storočia.

 Nejednotnosť štrajkujúcich Vhodným riešením pre súčasnú situáciu na Slovensku by mohlo byť správne nastavenie minimálnej a maximálnej výšky mzdy pre vedúcich manažérov, prípadne majiteľov firiem vzhľadom na platy ostatných pracujúcich. Inšpiráciou by mohlo byť napríklad Japonsko, v ktorom výšku minimálnej mzdy stanovujú inštitúcie, zohľadňujúce životné náklady, ako aj mzdy pracovníkov a schopnosť daného odvetvia ich vyplácať.

 Stanovenie minimálnej mzdy však neznamená, že by jej výška mala ostať dlhodobo nezmenená. Jej úprava sa považuje len za súčasť určitého, nepretržite sa meniaceho procesu. Rovnakým spôsobom by mal štát postupovať aj pri určovaní maximálnej mzdy vrátane odmien. Výška platu manažérov by pritom mala spravodlivo zohľadňovať platy ostatných pracovníkov, keďže úspechy a zisk podniku sú spoločným dielom.

 Situácia na Slovensku je alarmujúca. Malých a stredných podnikateľov likviduje byrokracia a vysoké odvodové zaťaženie, strategické podniky sa pre údajnú stratovosť rozpredávajú do zahraničia, narastá počet nezamestnaných, v obchodoch prevládajú dovozové potraviny pochybnej kvality, čo spôsobuje postupný zánik domáceho potravinárskeho priemyslu.

 Nespokojnosť slovenských obyvateľov sa prenáša aj do ulíc. Viaceré protestné akcie sprevádzali napríklad výročie nežnej revolúcie, najnovšie na Slovensku rezonuje štrajk učiteľov, bojujúcich za vyššie platy.

 Napriek pôvodnému plánu bojovať až do splnenia a podpísania požiadaviek bol neobmedzený štrajk na základe rozhodnutia štrajkového výboru Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy predčasne prerušený. Učitelia aj ich podporovatelia považujú tento krok za prehru, zradu a zbytočnú snahu. Aj tu sa opäť raz ukázala typická slovenská povaha. Pritom práve my občania sme tí, ktorí majú moc niečo zmeniť.

 

 

5 minút pravdy ako Slováci pracujú zadarmo za pásom.

 

 

 

 

Rubriky

GORILA

Príspevkov: 2

PRIVATIZÁCIA

Príspevkov: 1

1989 ČSSR

Príspevkov: 13

SLOVENSKÝ POLITIK

Príspevkov: 44

Príspevky

5G siete na Slovensku?

25. 4. 2020

Je koronavirus spojen s uvedením na trh sítě 5G v Číně a je to biologická zbraň?

 

Tiso, prvá republika ...

26. 1. 2020

tiso.jpg

 
Celý príspevok | Rubrika: SLOVENSKO | Komentáre: 0

Vladimir Putin odtajnil 75 let staré a utajované archivy

1. 1. 2020

 

Čo priniesli prezidentské volby po 1.kole...

21. 3. 2019

 

Pýšime sa automobilovým priemyslom na Slovensku, ale až 99 percent zisku ide do zahraničia...

4. 1. 2016

 
Celý príspevok | Rubrika: SLOVENSKO | Komentáre: 0

Roboty nahrádzajú ľudí

1. 8. 2015

uPAy.roboti_jpg

 
Celý príspevok | Rubrika: SLOVENSKO | Komentáre: 0

Národný futbalový štadión / Fico / Široký / Váhostav

5. 5. 2015

 
Celý príspevok | Rubrika: SLOVENSKO | Komentáre: 0

VÁHOSTAV / Široký

21. 4. 2015

 
Celý príspevok | Rubrika: SLOVENSKO | Komentáre: 0

Kauza obrovských rozmerov

9. 3. 2015

 Na zozname skorumpovaných ľudí sú súčasní ministri, štátni tajomníci, riaditelia sekcií a riaditelia platobných agentúr.

 
Celý príspevok | Rubrika: SLOVENSKO | Komentáre: 0

Ekonóm Vitkovič na plné ústa: Slovensko zanikne, vlády od roku 1989 by bolo treba pozatvárať!

4. 3. 2015

 
Celý príspevok | Rubrika: SLOVENSKO | Komentáre: 0

Chudoba na Slovensku.

27. 8. 2013

 

Matica slovenská oslávila 150 rokov: Ocenila Mečiara, Harabina i Klausa

5. 8. 2013

Kolonizácia Slovenska

8. 4. 2013

 

eu..jpg

 

 

Zadlženosť Slovenska

14. 3. 2012

dlh-čr.JPG

 

Doc. Ing. Petra Staněka, CSc - Pravda o kríze, ekomonike, klamstvách a „blbej Európe“

9. 2. 2012

Kríza nekončí, je aspoň na 10 rokov * Obrovský nástup Číny * Európske dotácie nebudú * Domáca spotreba nebude existovať! * Sociálne búrky z Grécka sa na jeseň prenesú do ďalších krajín * Nastúpite do nemocnice a zaplatíte 150 eur len vstupné! *V Trenčíne v taiwanskej firme návrat do 15 storočia – povolené tresty pre zamestnancov! * Slovenský dôchodca podľa parametrov EÚ nemôže prežiť!

 
Celý príspevok | Rubrika: SLOVENSKO | Komentáre: 0

Umelcom sa nepáči daňovo-odvodová reforma, kde prídu o daňové výhody.

24. 9. 2011

Umelcom sa nepáči daňovo-odvodová reforma, kde prídu o daňové výhody. / Za každú pesničku, ktorú počujete v reštaurácii, kaviarni, bare  musí majiteľ podnku platiť.  

 

 

 

 

VSŽ REZEŠ, Ako na Slovensku funguje prokuratura?

25. 8. 2011

Dlhoročný boj odvážnej Slovensky proti Rezešovskej mafii a zločineckej, zlodejskej a skorumpovanej Slovenskej republike

 

PPP

26. 7. 2010

 
Celý príspevok | Rubrika: SLOVENSKO | Komentáre: 0

Štát nevie vysvetliť, kde je 24 mil. korún, ktoré chýbajú na účte

10. 4. 2010

Vážení spoluobčania, stále nevidíte že súčasná vláda je vláda kmínov?

Nie? Tak v deň volieb naďalej seďte doma a čakajte až rozkradnú aj to torzo krajiny,  za ktoré vďačíme vládam od roku 1989. 

 
Celý príspevok | Rubrika: SLOVENSKO | Komentáre: 0

Bilas pre HN: Zarobiť na štáte? To bol náš cieľ

28. 3. 2010

PREPÁČTE, táto stránka sa nezobrazuje správne.

 
Celý príspevok | Rubrika: SLOVENSKO | Komentáre: 0

Socialne podniky

26. 1. 2010

 
Celý príspevok | Rubrika: SLOVENSKO | Komentáre: 0

Aké Tatry vlastne chceme? / Zlodejna v Tatrách II.

12. 1. 2010

Firma blízka predsedovi HZDS sa cez reštitúcie znovu dostala k lukratívnej pôde vo Vysokých Tatrách. Na pozemkoch vo Veľkej Lomnici a v Starej Lesnej môže zarobiť až 500 miliónov korún.

 

 

Kam smeruje vývoj Tatier v súčasnosti? Zachovajú si svoju tvár v dobe masového developerského rozvoja a prívalu turistov? Boli za vlády Fica prostredníctvom SNS čistky na MŽP a prečo?  Kšefty, korupcia,... Tieto aj mnohé iné otázky odzneli v diskusnej relácie Lampa s moderátorom Štefanom Hríbom a jeho hosťami.

 
Celý príspevok | Rubrika: SLOVENSKO | Komentáre: 0

Slovensko v číslach

25. 11. 2009

 
Celý príspevok | Rubrika: SLOVENSKO | Komentáre: 0