Choď na obsah Choď na menu
 


Zadlženosť Slovenska

14. 3. 2012

 

MÁJ 2009

 

http://ekonomika.sme.sk

Vládny dlh ide do rekordných výšok

 Kríza, neochota vlády šetriť a niektoré jej sporné opatrenia môžu zvýšiť dlh na vyše 24 miliárd eur. V prepočte je to vyše 700 miliárd korún. Ficova vláda pritom prevzala od Dzurindovej ekonomiku s dlhom asi 500 miliárd korún.

 BRATISLAVA. S ekonomikou to ide dolu vodou, štát preto prichádza o stovky miliónov eur. Dane totiž neplnia štátnu kasu ako po iné roky. Inak je to s výdavkami štátu. Tie neustále rastú, či je kríza, alebo nie. To je aj dôvod, prečo verejný dlh štátu až na výnimky z roka na rok stúpa bez ohľadu, či je pri moci ľavicová, alebo pravicová vláda. Vláda s dlhom problémy nemá. Zatiaľ

 Aj vinou hospodárskej krízy sa verejný dlh Slovenska dostane v roku 2010 k hranici 24 miliárd eur, čo je vyše 700 miliárd korún. Na jedného obyvateľa Slovenska tak pripadne 4400 eur. Vyplýva to z predpovedí, ktoré tento týždeň zverejnila Európska komisia. ..... viac

 

.

 

 

zdroj:http://www.investujeme.sk

 Výdavky vlády na Slovensku v roku 2009 rástli najrýchlejšie spomedzi všetkých krajín EÚ

 Podľa údajov zverejnených dnes Eurostatom deficit verejných financií dosiahol 6.8% v porovnaní s revidovaným plánom vlády vo výške 6.3%. Pôvodný rozpočet verejných financií na rok 2009 počítal s deficitom 1.7%. Verejný dlh Slovenskej republiky vzrástol z úrovne 27.7% HDP na konci roka 2008 na 35.7% HDP na konci roka 2009. ...viac 

.

 

verejny-dlh93-10.jpg

 

 

 

AUGUST 2010

 zdroj:sme.sk

.

 

 

 

 

JÚN 2011

 Náš dlh patrí k najmenším v únii

 http://hnonline.sk

 Dlh Slovenska prepočítaný na jedného obyvateľa predstavuje zhruba 5000 eur.

 V rámci celej Európskej únie (EÚ) je priemer 20.000 eur. "Patrí nám tak piata najlepšia pozícia v rámci EÚ a dokonca druhá najlepšia v eurozóne," tvrdí Ekonomický týždenník Poštovej banky.

 Najťažšiu pozíciu v EÚ z hľadiska zadlženosti na jedného obyvateľa má Írsko, nasledované Belgickom a Talianskom. Na každého obyvateľa týchto krajín pripadá verejný dlh cez 30.000 eur. Najmenej štát v tomto ponímaní dlhuje v Estónsku, kde na hlavu pripadá 710 eur. "V rámci V4 máme najnižší dlh na jedného obyvateľa práve my. V prípade Poliakov je to viac ako 5100 eur, v prípade Čechov takmer 5400 eur a u Maďarov vyše 7800 eur," uviedla banka.

 Napriek tomu, že verejný dlh Slovenska sa v minulom roku vyšplhal na 41 % hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny, v rámci EÚ sa nachádzame v lepšej polovici rebríčka. Ten vedie Grécko s približne 140 % HDP. "Bez úsporných opatrení na znižovanie deficitu verejných financií, ktoré vláda v tomto roku podnikla, by sa situácia mohla zhoršovať," informovala Poštová banka.

 V porovnaní s inými ekonomikami je síce Slovensko zadlžené menej, no stále viac ako samotné domáce obyvateľstvo. Dlh slovenských obyvateľov voči bankám je približne dvojnásobne nižší ako verejný dlh. "Ako jeden, tak aj druhý dlh ešte porastie. Aj napriek znižujúcim sa deficitom predpokladáme, že verejný dlh sa do roku 2013 na jedného obyvateľa priblíži k 7000 eur," predpovedá Poštová banka.

 

 

korespondencia statny dlh

 

 

 

 

Slovensko / Verejný dlh 29 miliárd eur a prijem štátneho rozpočtu 2012: 13,25 miliárd eur...

 2.6.2012  zdroj:http://dolezite.sk

 Dobrý deň.

Som bežný radový občan SR, som zamestnaný vo veku 60 rokov s mesačným príjmom od 360 eur do 460 eur a mám svoj názor a presvedčenie videnia spoločnosti, spoločenského systému či svetonázoru a taktiež aj možnosti to zmeniť tak, že občania rôznych krajín EU nebudú dávať legitimitu spoločenskému systému zastupiteľskej demokracie bez prvkov priamej demokracie v slobodných voľbách tj., že už od odnes nepríde k slobodným voľbám až 70% voličov, pokiaľ nebudú v ich krajinách prijate občianske ústavy a novely volebných zákonov odsúhlasené v referendách. K tomuto poznaniu ma vedie celoživotná skúsenosť, že zastupiteľská demokracia bez prvkov priamej demokracie v socializme, kapitalizme a v integračnom a globalizačnom zjednocovaní ľudstva krajín sveta a ich problémov je sofistikovaný podvod aplikovaný na ľudstvu našej planéty a to tak, ako boli vytvorené iné prežite už spoločenské poriadky vekov ľudstva. Krátke stručné odôvodnenie uvediem od bežného občana, ako som ja - zaujímajúceho sa neprofesionálne stavom spoločnosti a problémov ľudstva rôznych krajín sveta, hlavne EU, eurozóny aj našej krajiny čiže nášho štátu, ktorý stratil ekonomickú, energetickú a právnu suverenitu a poľnohospodársku národnú sebestačnosť obyvateľstva aj keď na to podmienky mame. Keďže som len bežný občan SR, tak je možné, že vo svojich úvahách či výpočtoch som sa zmýlil.

 Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2012 sa rozpočtujú sumou 13 624 719 693 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 sa určujú sumou 17 299 979 558 eur čiže schodok štátneho rozpočtu na rok 2012 sa určuje sumou 3 675 259 865 eur.

 Vieme, že verejný dlh na začiatku roka 2012 na jedného občana Slovenska je 5500 eur. Vieme, že na Slovensku žije 5,3 milióna ľudí, takže verejný dlh občanov Slovenska je na začiatku roka 2012 približne 29 miliárd eur.

 Takže, ak príjem sa odhaduje pre rok 2012 13,63 miliárd eur a vydaje 17,30 miliárd eur, tak tých 3, 68 miliárd eur si musíme požičať na chod štátu od súkromných bánk a zadlžovanie nás občanov bude pokračovať naďalej, nakoľko naši zástupcovia ľudu nevedia vytvoriť pracovné miesta pre nezamestnaných nakoľko nie sú schopný vytvoriť prebytkový štátny rozpočet a taktiež zvýšiť mzdy bežných občanov z minimálnej mzdy 327 eur na približne 600 eur, nakoľko o tejto veci nerozhoduje štát čiže ministerstvo práce a sociálnych vecí, ale manažéri nadnárodného alebo tuzemského podnikateľa čo by pomohlo naplniť prijmi štátneho rozpočtu a odstrániť zadlžovanie bežných občanov Slovenska.

 Takže verejný dlh občanov Slovenska bude aj v nasledujúce roky narastať zo súčasných 29 miliárd eur aj kvôli Európskemu Stabilizačnému Mechanizmu, ktorému dajú zelenú naši novozvolený poslanci NR SR už teraz v júny 2012 s výnimkou strany SaS.

 · Richard Sulík – parlamentná strana SaS: (nežiaduci pre opozíciu aj koalíciu dnes v rokoch 2011 až 2012 podobne, ako bol nežiaduci Alexander Dubček v rokoch 1992 – 1993, možná, že sa mýlim). Nie zo všetkým súhlasím so stranou SaS, ale vo veci trvalého eurovalu plne sa stotožňujem z Richardom Sulíkom.

 http://richardsulik.blog.sme.sk/c/299713/Trvaly-euroval-samovrazda-zo-strachu-pred-smrtou.html#ixzz1wBaBbFvL

 Ak odmietnu občania v menovej únii eurozóny ktorého koľ vek štátu reštrikcie svojich vlád, tak do siedmych dni aj naše akékoľvek vlády v SR v nasledujúcich rokoch si budú musieť požičať od súkromných bank a zaplatiť dlh protestujúcich krajín, občanov. A tak my Slováci nebudeme zachraňovať euro, ale prakticky do siedmych dni kompenzovať straty súkromných bánk a napĺňať ich zisky prostredníctvom úrokov z pôžičiek. Takže súkromné banky zmluvou o ESM si vynútia pôžičky vo všetkých krajinách eurozóny, kde nemajú prebytkové štátne rozpočty. V schodku v štátnom rozpočte sú všetky krajiny v eurozóne, takže bankári si môžu medliť ruky nad rozhodnutiami politikov na samitoch EU aj rozhodnutiami národných parlamentov, ktorých poslanci dostali mandát od voličov svojich krajín k tomuto kroku, podľa mojej mienky sofistikovaným podvodom v kampani alebo mediálnou propagandou zviditeľňovania sa, populizmom od jedných volieb do ďalších volieb a to tých istých koaličných či opozičných parlamentných strán.

 Verejný dlh sa definuje ako súhrn záväzkov verejného sektora z minulých rokov, ktoré vznikli v dôsledku financovania rozpočtových schodkov verejného sektora čiže života spoločnosti na dlh, štátu na pôžičkách od súkromných bánk, keď sa zastupiteľská demokracia už pradávno ocitla v rukách bankárskych elít a voliči pluralitných strán sa stávajú bezmocní aj ich vlády, bábiky jednotlivých krajín sveta musia plniť len príkazy MMF, SB a príkazy z OSN či Bruselu, ktorý len plní agendu elít z Bilderberg Group.

 Ratifikáciou Lisabonskej zmluvy v r. 2009 bez súhlasu občanov svojich krajín politické reprezentácie preniesli do 70 významných vládnych kompetencií navždy do Bruselu. Skupinu Bilderberg Group nik v žiadnej krajine, žiadny občan nikdy nevolil. Napriek tomu táto skupina riadi svet (elity súkromných bánk, rôznych korporácii, rôznych monopolov biznisu a ekonomiky sveta a k brandži tohto spoločenstva sa pridali aj mienkotvorné mediálne elity našej planéty, taktiež preživší zvyšok monarchov, kráľov, kráľovien, princov a princezien,takže namiesto demokracie čiže ľudovej vlády tvorenou zastúpením

 v skutočnosti tu máme globálnu diktatúru pár stoviek ľudí našej planéty a milióny ich komplicov v každej krajine sveta, ktorí ovládajú medzinárodné spoločenstvo, ktoré vzišlo zo zastupiteľskej demokracie, podľa mňa, mojej mienky zo zastupiteľského podvodu čiže pseudo demokracie a nie skutočných ľudových vlád s prvkami priamej demokracie ale priamo z priamej demokracie..

 A tomuto spoločenskému systému dávame v slobodných voľbách legitimitu len kvôli tomu, že verejná mienka je ovplyvňovaná každým dňom a nocou mienkotvornými médiami v každej krajine sveta s výnimkou dnes už Islandu a po desaťročia Švajčiarska a tak občania rôznych krajín si v 21 storočí volia stále sa meniace menšie zlo. Je to môj názor.

 Jediný spôsob ako môže ľudstvo zvíťaziť nad týmto spoločenským systémom je, že voliči, občania rôznych krajín sveta prestanú dôverovať rôznym politickým stranám, nepôjdu k slobodným voľbám a následné, keď legitimitu nové vlády a parlamenty nezískajú aj v slobodných voľbách účasťou väčšiny tj 50% oprávnených voličov, tak vyjsť do ulíc a žiadať tvorbu občianskej ústavy a novelu volebného zákona. To by sa muselo odohrať aspoň v niekoľkých krajinách Európy či sveta, aby sa pridali neskôr aj iné krajiny sveta a vytvorili si nové medzinárodné inštitúcie z vôle občanov jednotlivých krajín sveta priamej demokracie a nie diplomatov zo zastupiteľského podvodu. Myslím si, že keď to ľudstvo nedokáže, tak vyhynie a časom, možná v 22 storočí na našej planéte bude žiť len obmedzené množstvo ľudí a plány a ciele skupiny Bilderberg Group nadobudnú podobu tajného odkazu a posolstva ľudstvu z monumentu umiestneného v Elbert County, štát Georgia v USA.

 POSOLSTVO ĽUDSTVU z GEORGIA GUIDESTONES z roku 1979, čítaj viac na webe:

 Dr. Stan Monteith – California Guidestones

 http://hlavuhore.wordpress.com/2009/06/26/dr-stan-monteith-%E2%80%93-california-guidestones/

 O potrebe zníženia pôrodnosti v krajinách tretieho sveta a taktiež vyspelých priemyselných krajín sveta lepšie viete vy politici aj mienkotvorné média či OSN ako my bežný občania našej planéty. Som o tom presvedčený, presvedčený aj o tom, že to pred ľudstvom perfektne sofistikovane utajujete a poznáte aj dôvody. Agenda Bilderbergu o nastolenie feudálnej chudoby v 21 storočí sa napĺňa vo verejných dlhoch, ESM a fiškálnej únii. Som o tom presvedčený.

 S pozdravom Jozef Varga

 Moje emaily už nebudú časté, ale len zriedkavé a to vtedy, keď naším občanom bude narastať verejný dlh a žiť sa z roka na rok ťažšie.

 Jozef Varga

 

  

 

JÚL 2012

zdroj: http://finweb.hnonline.sk

 Každý dlží tritisíc eur. Získali sme prvenstvo v eurozóne

 Slovenské domácnosti sú v rámci krajín eurozóny zadlžené najmenej.

 Tvrdí to Poštová banka na základe údajov Eurostatu. "Úvery slovenských domácností dosiahli na konci roka 2011 úroveň 17,2 miliardy eur, čo predstavovalo iba necelú štvrtinu nášho hrubého domáceho produktu," uviedla banka.

 Napriek tomu, že zadlžovanie Slovákov neustále narastá, ich dlhy nie sú stále také vysoké ako zadlženie štátu. Kým každý Slovák dlžil bankám na konci minulého roka v priemere 3180 eur, tak štát svojim veriteľom dlhoval v prepočte na každého obyvateľa krajiny 5530 eur. "Bežní ľudia zväčša investície starostlivo zvažujú a pri svojich výdavkoch často prepočítavajú každý jeden cent. V prípade štátov ale fungovanie na dlh už akosi zľudovelo," konštatovala spoločnosť

 Každý dlží tritisíc eur. Získali sme prvenstvo v eurozóne Slovenské domácnosti sú v rámci krajín eurozóny zadlžené najmenej.

 Tvrdí to Poštová banka na základe údajov Eurostatu. "Úvery slovenských domácností dosiahli na konci roka 2011 úroveň 17,2 miliardy eur, čo predstavovalo iba necelú štvrtinu nášho hrubého domáceho produktu," uviedla banka.

 Napriek tomu, že zadlžovanie Slovákov neustále narastá, ich dlhy nie sú stále také vysoké ako zadlženie štátu. Kým každý Slovák dlžil bankám na konci minulého roka v priemere 3180 eur, tak štát svojim veriteľom dlhoval v prepočte na každého obyvateľa krajiny 5530 eur. "Bežní ľudia zväčša investície starostlivo zvažujú a pri svojich výdavkoch často prepočítavajú každý jeden cent. V prípade štátov ale fungovanie na dlh už akosi zľudovelo," konštatovala spoločnosť.

 Domácnosti sú v porovnaní s krajinami v eurozóne menej zadlžené v 11 prípadoch. Relatívne málo zadlžené v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) sú popri slovenských domácnostiach aj domácnosti v Slovinsku a Belgicku. Na konci roka 2011 svojim bankám dlžili sumy predstavujúce necelú tretinu HDP. "Aj v ich prípade platí, že dlh vlády je vyšší ako dlh domácností. Verejný dlh Belgicka sa na konci minulého roka nebezpečne priblížil k magickej hranici 100 % HDP," konštatovala banka.

 V pomere k HDP sú najviac zadlžené domácnosti Cypru. Pohľadávky cyperských bánk voči domácnostiam predstavovali na konci minulého roka 134,6 % HDP ekonomiky. Cyprus je tak zároveň s verejným dlhom na úrovni 71,6 % HDP jednou zo šestice krajín, ktorých domácnosti sú zadlžené viac než ich vlády.

 Ďalšími takýmito krajinami eurozóny sú Španielsko, Luxembursko, Holandsko, Fínsko a Estónsko. V prípade Estónska a Luxemburska je tento fakt predovšetkým dôsledkom dobrého hospodárenia vlád, a teda nízkeho verejného dlhu. "Práve tieto dve ekonomiky majú totiž v pomere k HDP najnižší verejný dlh v eurozóne," upozornila spoločnosť.

 V prípade najviac zadlžených štátov ako napríklad Taliansko je dlh obyvateľov voči bankám trikrát menší než dlh štátu. Ten vlani predstavoval úroveň 120,1 % HDP. Grécko dosiahlo na konci minulého roka aj pre pomoc z eurovalu verejný dlh na úrovni 165,3 % HDP. "Gréckym domácnostiach síce život na dlh nie je úplne cudzí, avšak zadlžené sú stále v menšej miere ako ich štát a na konci minulého roka ich dlhy dosahovali necelých 60 % HDP," informovala banka.

 

 

 

 

 

zdroj:peternisponsky.blog.pravda.sk

 Kapitalizmus sa topí. .. .. v dlhoch

 Kapitalizmus v Európe sa topí v ohromných nezvládnuteľných dlhoch. Na konci minulého roku dosiahla zadĺženosť štátov eurozóny astronomických 87,5 % HDP, v krajinách EÚ 83,5 %! Údaje uviedol Eurostat.

 Rekordná zadĺženosť je v mnohých krajinách, ktoré sú tesne pred zrútením ekonomík. Napríklad v Grécku evidovali ku koncu roku 2011 zadĺženosť 165,3 % voči HDP, v Taliansku 120,1 percenta a v Írsku 108,2.%!

 Slovensko je so svojou 43,3-percentnou zadĺženosťou pod európskym priemerom. Za nami je už len Lotyšsko, Česká republika, Litva, Švédsko, Rumunsko, Luxembursko, Bulharsko a Estónsko.

 Až na dve výnimky (Švédsko a Luxembursko) sú najmenej zadĺžené nové krajiny EÚ a eurozóny, v ktorých ešte pred dvadsiatimi dvomi rokmi vládli komunistické strany a fungovali na princípoch socialistickej ekonomiky. Dôvody sú jednoznačné.

 Kríza v starých členských krajinách začala dávno pred prevratom a rozbitím „Východného bloku“. Do EÚ a eurozóny vstúpili nové členské krajiny z bývalého tzv. „Sovietskeho bloku“ nezadĺžené so značnými aktívami a vyrovnanými ekonomikami. Za 20 rokov boli brutálne rozkradnuté, ale kondícia ich ekonomík ešte z obdobia vlády komunistov bola na tak vysokej úrovni, že ani za viac ako 20 ročné obdobie ich nedokázali zahraniční, ani domáci kapitáloví „vysávači“ zruinovať na úroveň starých členských krajín.

 Preto má i Slovensko ešte rezervu (podpriemernú zadĺženosť), ktorú nastávajúca jednofarebná vláda tzv. sociálnej demokracie „úspešne“ zvýši v najbližšom období.

 Čísla neklamú! Sú dramatické predovšetkým voči smiešne nereálnym plánom EÚ znížiť zadĺženosť národných ekonomík pod 60 % HDP. V súčasnosti má totiž viac ako 60-percentnú zadĺženosť až 14 krajín EÚ.

 Celá Európa, EÚ i Slovensko pokračujú teda tzv. „Gréckou cestou“ od krízy ku krachu. A na tom nezmenia nič ani krásne predsavzatia a chlácholivé slová lídrov krajín EÚ, a ni Róberta Fica o nových riešeniach a „ISTOTE“. Doplatíme na to len a len my – vykorisťovaní.

 Ešte stále veríte neoliberálnej a antikomunistickej téze, že socialistická ekonomika a hospodárstvo riadené komunistami bolo zlé ? 

 

 

Slovakia National Debt

NBS - Zahraničná zadlženosť

http://www.zadlzili.sk/

 

 

 

zdroj:www.jangaso.sk

Zlodeji, ktorí rozdeľujú spoločnosť

 ZLODEJ je človek ktorý kradne. Kradnúť znamená prisvojovať si cudzie veci bez dovolenia. Počas viac než 19 ročnej existencie Slovenskej republiky, každá jedna vláda, každý jeden rok vytvárala deficit. Finálnym výsledkom tohto konania je súčasný dlh viac ako 32 miliárd €, ktorý neustále narastá. Týmto konaním okradli nielen nás, ale aj budúce generácie, ktoré budú buď musieť splácať ich dlhy spolu s úrokmi, alebo sa vzbúriť. Priebeh deficitov v percentuálnom vyjadrení ukazuje graf nižšie, prípadne priebeh nárastu dlhu verejnej správy si môžete pozrieť >>tu<<. 

Túto bandu zlodejov čo to spôsobili, by sme mohli rozdeliť do 4 kategórií.

 RADOVÝ ZLODEJ (v politickej reči poslanec) – je najväčšia skupina zlodejov, ktorá legitimizuje celú zlodejinu s deficitom. V tej obrovskej skupine sú aj zlodeji, ktorí sa snažia skrývať svoje zlodejiny za to, že hlasovali proti. Avšak keďže boli proti iba stlačením tlačidla (čo ako vieme je iba trápne gesto, ktoré nič nerieši), jednoznačne ich môžeme hodiť do jedného vreca s tými čo hlasovali za. V doterajšej histórii ich boli stovky, takže z toho dôvodu tu zoznam neuvediem.

 ZLODEJ TVORITEĽ (v politickej reči minister financií) – to je človek, u ktorého to začína, po spolupráci s ďalšími zlodejmi vytvorí návrh štátneho rozpočtu. Bez ohľadu na názor obyvateľstva vždy s deficitom, lebo bez toho to údajne nie je možné (čo v preklade znamená že nie je možné vytvoriť štátny rozpočet bez deficitu a zároveň plniť vrecká kamarátom). Doterajší tvoritelia: Július Tóth, Rudolf Filkus, Sergej Kozlík, Miroslav Maxon, Brigita Schmögnerová, František Hajnovč, Ivan Mikloš (2x), Ján Počiatek, Peter Kažimír.

 ZLODEJ PREDSTAVENÝ (v politickej reči premiér) – po radových zlodejoch, a tvoriteľovi je to ďalšia osoba, ktorá by mohla rozpočet s deficitom poslať k vode (napríklad tak, že odmietne byť ďalej premiérom), avšak ako vieme to sa nikdy nestalo... Predstavených sme mali zatiaľ týchto: Vladimír Mečiar (2x), Jozef Moravčík, Mikuláš Dzurinda (2x), Róbert Fico (2x), Iveta Radičová

 ZLODEJ SCHVAĽOVAČ (v politickej reči prezident) – keď zlodejina prejde cez všetkých zlodejov, je to posledná osoba, ktorá to môže ako tak vetovať. Doteraz sme mali týchto schvaľovačov: Michal kováč (2x), Rudolf Schuster (2x), Ivan Gašporovič(2x).

 V doterajšej histórii sa ANI JEDEN z ktorejkoľvek kategórie zlodejov nevzdal svojho teplého miestečka s odôvodnením, že zanechávam toto spoločenstvo ľudí, nakoľko nehanebne okráda budúce generácie. A nemenej zarážajúce je, že spoločnosť sa naďalej dokáže kvôli týmto zlodejom minimálne hádať, ak nie dokonca aj pobiť. A pritom všetci do jedného sú rovnakí. Či pravica, či ľavica, cez dlhy nás okrádajú všetci. Všetkým sú ľudia a ich názory ukradnuté. Pretože toto je partokratický systém, kde banky a korporácie cez poslancov presadzujú svoje záujmy a nie záujmy nás všetkých. Až vtedy, keď toto pochopí tých cca 55% ľudí, čo ešte stále vidia zmysel vo voľbách, prestanú sa ich zúčastňovať a dajú sa na cestu nenásilného odporu voči tomuto skazenému systému, až vtedy sa to celé môže pohnúť k lepšiemu. Pokiaľ sa to nestane, naďalej budeme prešľapovať na mieste ak nie dokonca kráčať nazad...

 

Juraj Karpiš mal pravdu, alebo klamari, zlodeji ci odbornici