Choď na obsah Choď na menu
 


Slovenský pacient.Aj drevo na ňom môžu rúbať. / Skurvené zdravotnictvo

13. 8. 2011

 Patrím medzi tých ľudí, ktorí pre zdravotné dôvody nenavštevujú zdravotnícke zariadenia pričasto.  Zrejme aj preto som bol pri poslednej návšteve polikliniky nemilo prekvapený tým, kam sa posunulí služby v našom zdravotníctve.

Senická poliklinika nie je výnimkou.

 

Na pokyn môjho lekára som sa telefonicky objednal na vyšetrenie u špecialistu. Úspešne, o týždeň. V deň X som prišiel  v dohodnutom čase (13,00) pred ordináciu, kde posedávalo 5 - 6 starších pacientov. Slušne som ich pozdravil a dal sa do reči. Bla bla bla ... na ktorú ste objednaní ?

 Odpoveď mi vyrazila dych. "Na 9-tu hodinu." 

Pýtam sa ďalej: "A to je ako možné že ste ešte tu?"

"Pani doktorka berie hlavne prednostne objednaných pacientov,     za poplatok. To je akoby pýtali výpalné, to nie je diskriminácia menej solventných?" odpovedali.

Po hodine čakania mi sestrička arogantne oznámila, že ten deň ma už nestihne pani doktorka vyšetriť. Preobjednala ma teda asi o desať dní.       Verte aleb nie, presne identická scéna sa odohrala aj o tých 10 dní. Príchod na 13-tu hodinu, nespokojní dlhočakajúci pacienti,....

Neviem či pani doktorka zaregistrovala moju rozhorčenosť pri predchádzajúcej návšteve, ale v tento deň som bol do 20 minút  "vybavený" ešte pred čakajúcimi pacientami.   ¨¨

S tými som pri odchode prehodil ešte zopár slov typu : Za to, že s občanom, ale aj pacientom mávajú a žmíkajú nás ako handry možeme len my sami, lebo oni svoje nároky a požiadavky na pacienta postupne zvyšujú a my pacienti to mlčky tolerujene. A keby len tolerujeme. V čakárni sme ochotní s  úsmevom pozdravíť dve hodiny meškajúceho doktora, v ordinácii mu šupnúť pozornosť,... Slovač je raz taká, drevo na chrbte nám možu rúbať a my budeme tomu drevorubačovi blahorečiť.

 

 

Ak by ste sa chceli vyhnúť takýmto nepríjemnostiam s prednostne ošetrovanými pacientami, vedzte že :

 (Zákon č. 577/2004 Z. z.) Poskytovateľ môže požadovať úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín, ktoré nesmú presiahnuť jednu štvrtinu ordinačných hodín. Výšku úhrady schvaľuje samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

 Výška poplatku za takéto prednostné ošetrenie môže byť u rôznych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti rôzna, asi do 10€. Musí však byť schválená príslušným samosprávnym krajom a nie svojvoľne určená lekárom.

 

Takže, toto prednostné ošetrenie sa musí uskutočniť vo vyhradenom čase v presne definovaných hodinách, ktoré musí schváliť príslušný samosprávny kraj. Tento vyhradený čas nesmie presiahnuť jednu štvrtinu ordinačných hodín. Zároveň by mal mať lekár hodiny, ktoré má určené na prednostné ošetrovanie pacientov v rámci svojich ordinačných hodín, presne určené a vyvesené súčasne so svojimi ordinačnými hodinami, aby sa predišlo nedorozumeniam a nezhodám medzi pacientom a lekárom.

 

 

 

Médiá na túto tému: 

 Veľa cashových platieb. Podiel hotovostných platieb na slovenských zdravotníckych financiách už patrí medzi najvyššie na svete (v roku 2009 sme boli šiesti v OECD, pred nami bolo Mexiko, Čile, Kórea, Švajčiarsko a Izrael). Navyše práve v sledovanom roku 2005 (a 2004) vďaka ministrovi Zajacovi drasticky rástol. Nerovnosti vo využívaní starostlivosti spôsobené vysokou záťažou doplatkami zvyknú zhoršovať zdravie aj v priemere, nielen chudobných a chorých.  celý článok

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Skurvené zdravotnictvo

 

 Tomuto štátu platíme nekresťanské odvody, dane, ... a za to by sme očakávali že niečo aj dostaneme. Aj od toho máme Ústavu SR, ktorá je najvyššia právna norma, ktorá nám mimo iné zaručuje aj bezplatnú zdravotnú starostlivosť.

  
 

 

                                                   Čl. 40

 

  Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania
právo na bezplatnú zdravotnú starostlivos a na zdravotnícke pomôcky za podmienok,
ktoré ustanoví zákon

 

   
 

2004-576 Zákon o zdravotnej starostlivosti

 § 11

 Práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

 (1) Každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 (2) Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa zaručuje rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti ustanovenou osobitným predpisom. /§ 5 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)./

 V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.

 

 

 

Ale "vďaka" neustálemu tunelovaniu štátnej kasy sa z bezplatnej zdravotnej starostlivosti neustále ukrajuje a občan si uhrádza stále viac liekov, lekárskych úkonov, zdravotníckych pomôcok...

Pre finančný deficit  sú zdravotnícke zariadenia podfinancované. Lekári si preto  hľadajú cestičky ako sa dostať k ďalším finančným prostriedkom, alebo odradiť  pacientov od vyšetrenia.   (Či tak robia kôli nízkym platbám zo zdravotnej poisťovne za vykonané úkony, alebo pre ich nenažranosť, treba posudzovať individuálne.)

 

 

Jeden z príkladov, ako zastrašovaním pacienta vytiahnuť z vrecka pacienta zopár eur : "Neobjednáš sa, nezaplatíš, nemusíš byť vyšetrený."

Naviac lekár "mylne" udáva  čas prednostného vyšetrenia (za poplatok) ako mu určil samosprávny kraj.

 

2.jpg

 

  

 

 

 

 

 

 Alebo:

Pred RTG zubu sa informujete na VšZP, aby ste si overili prípadný doplatok za RTG úkon. Pracovník VšZP vás uisťuje, že DOPLÁCAŤ NIČ NEBUDETE, nakoľko ste poistencom VšZP a tá plne uhrádza zmluvnému lekárovi tento úkon .  

HOVNO !   V zdravotníctve vládne anarchia. Doplatok  je v mojom prípade 3 eurá. Či lekár žiadal tento doplatok oprávnene, ... zisťovať nemá odvahu  nikto. 

zubne.jpg

 

 odpoved-vszp.jpg

 

 

 

 

 

30.9.2013 Doplatok za RTG snímku preveril aj Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie v Trnave s takýmto výsledkom:

 

Dobrý deň

 Na základe odstúpeného podanie z ÚDZS  pobočka Trnava, ohľadom doplatku za vyhotovenie klasickej rtg snímky na pracovisku Stomasen, n.o.. vykonal Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie Úradu TTSK šetrenie.

V doručenom stanovisku spoločnosti Stomasen, n.o. je uvedené, že každý pacient je informovaný ošetrujúcim lekárom o liečbe a všetkých doplatkoch, ako aj pracovníkom RTG oddelenia o doplatkoch za výkony.

Zo stanoviska Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. vyplýva, že podľa výpisu účtu poistenca, bola dňa 18.04.2013 zhotovená RTG snímka „FOTO 01 snímka rozmerov 3x4 – 0,37a€“  a „5000 intraorálna snímka zubov – 1,17 €“. Tieto výkony boli v uvedených sumách uhradené poskytovateľovi.

 RTG výkon vykázaný na priloženom príjmovom doklade je hradený z verejného zdravotného poistenia. Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 577/2004 Z.z. o poskytovateľ nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nad rozsah spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona.

 Doplatok za zhotovenie RTG snímok bol podľa šetrení neoprávnený.  Voči poskytovateľovi bude začaté správne konanie vo veci porušenia povinností poskytovateľa podľa § 79 ods. 1 písm. a) zákona 578/2004. Z.z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

 V prípade otázok nás prosím kontaktujte

 S pozdravom

Odbor zdravotnictva a humánnej farmácie

Ú TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava

 

 

 

 

 

 

 Aj preto trpí zdravotníctvo nedostatkom financií ! A aj preto si musíme u lekára doplácať.  BYZNYS V BÝLÝCH PLÁŠTÍCH

  

  

31.1.2013 aktualne.atlas.sk - Výdavky farmaceutických spoločností na propagáciu ich výrobkov, prieskumy trhu či kongresy lekárov dosiahli vlani 16 miliónov eur. Ďalšie milióny do seminárov či workshopov investovali aj dodávatelia liekov.

 

 

 

 

Z Hippokratovej prísahy:      Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím.

Ale to bolo v časoch, kedy byť lekárom bolo poslanie. Dnes je to bohapustý biznis a zdieranie pacienta.

 

 

Pacienti platia za drahé korunky, hoci toľko nestoja 

Úpadok zdravotnej starostlivosti na Slovensku 6.

Zdravotníctvo v súkromných rukách

  

Syn pacientky: Takto by som nechcel zomierať 

  Aj zvieratá zomierajú lepšie ako pacienti v našich nemocniciach

 Som lekár. Áno, aj ja mám so slovenskou nemocnicou zlé skúsenosti

 Ako sa zdochýna v slovenskej nemocnici