Choď na obsah Choď na menu
 


MsZ Senica - SPAĽOVŇA PNEUMATÍK.

28. 6. 2010

 

Iste ste si všimli, že posledné týždne rezonuje Senicou téma SPAĽOVŇA PNEUMATÍK. Som presvedčený že obsahom tejto témy je viac ako to, či spaľovňu chceme alebo nie. Mnohí seničania sa pod petíciu podpísali nie len preto že nesúhlasia so spaľovňou v Senici, ale aj preto, že majú dosť bezohľadného rozhodovania MsZ, lobizmu, klientelizmu , zadlžovania a rozpredávania majetku mesta či spoluúčastí mesta v akciovkách. (za posledné roky približne 500 mil.Sk + miliónové úvery)

Že sú to prehnané slová? Snáď nie ste tak najivní aby ste si mysleli že súčasní ................ týchto postoch s úmyslom zastupovať záujmy seničanov.

Takmer každý seničan so záujmom o dianie a stav mesta si vie spočítať že 1+1=2. Že väčšina ..... pôsobí aj v rôznych vlastných firmách, akciových spoločnostiach so spoluúčasťou mesta a sú „pri hrnci" preto, aby presadzovali vlastné záujmy, vo svoj prospech či prospech úzkej skupiny osôb.

Jedným z mnoha prípadov je aj spomínaná spaľovňa. Som presvedčený že ak by sa nezmobilizovala skupina seničanov, zámer spaľovne pneumatík by MsZ prešiel.

 

- asi pred rokom oslovila spoločnosť KFŠ – Delta s.r.o. primátora mesta

- na 17.zastupiteľstve 18.júna 2009 informoval p.Parízek a p.Sališ (v bode diskusia) o zámere spoločnosti KFŠ- Delta s.r.o.

- Primátor, alebo vedenie mesta ponúkli spoločnosti súkromné pozemky v priemyselnom parku? (2.júna na verejnej prezentácii : vedenie mesta vraj ani nevie kto je vlastníkom pozemkov)

 

 

 

 

- 19.mája hovorkyňa mesta - orangeportal.sk : samospráva vo svojom stanovisku k zámeru predloženom firmou KFŠ-Delta, s.r.o. Bardejov zaslanom na Ministerstvo životného prostredia SR konštatovala, že lokalizácia zámeru je v súlade s územným plánom mesta. "Mesto bude trvať na skúšobných meraniach hluku a požadovať zosúladenie termínov výstavby tak, aby pri stavebných činnostiach mohli byť využívané novobudované komunikácie v priemyselnej zóne Kaplinské pole Senica,"

- 26.mája : Mesto Senica na svojej internetovej stránke oznamuje, že : Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 32 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení určilo, že pre ďalší postup posudzovania vplyvov na životné prostredie pripravovanej činnosti „Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou - Senica“, ktorej navrhovateľom je KFŠ – Delta s.r.o., Bardejov, nie je potrebné vypracovať správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie. V ďalšom procese posudzovania bude zámer plniť funkciu správy o hodnotení. Zároveň oznamujeme verejnosti, že zámer je sprístupnený v zmysle § 34 zákona č. 24/2006 Z.z. na MsÚ v Senici č. dverí 305. V prípade záujmu môžete do tohto zámeru nahliadnuť a oboznámiť sa s ním, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie, v termíne od 21. 4. 2010 do 20. 5. 2010 (neskôr tento oznam zrejme nahradili aktualizáciou zámeru spoločnosti) - koncom mája sa vytvoril petičný výbor

- 27.mája primátor mesta - pravda.sk : "V Stropkove to odmietli nie preto, lebo mali argumenty, ale len sa zaťali, že to tam nechcú," Petíciu nepovažuje pri konečnom rozhodovaní za najdôležitejšiu.

- 8.júna - sme.sk: Mesto sa k projektu vyjadrí až potom, ako im príde posudok z ministerstva životného prostredia.

- 13.6.2010      TA3  Spaľonňu v Senici nechcú.  Proti sa postavili obyvatelia aj vedenie mesta?

Koľko podpisov pod petíciou je rozhodujúcich aby vedenie mesta konalo v súlade s prianim obyvateľov? 500, 600? To iste nie.

3000, 4000.  Tak to už je hodne voličov !!!  To je hranica kedy vedenie mesta mení názory. 

 
- 24.júna : zasadanie MsZ

Zhrnutie : Pri príchode do zasadačky p.Parízek oznamil petičnému výboru že bod spalovne dá medzi prvé body programu, aby zástupca petičného výboru mohol vystúpiť hneď na začiatku.

Po začatí zastupite\ĺstva jeden s poslancov priniesol petičnému výboru material o pyrolýze (vyjadrenie komisie verejneho poriadku a životného prostredia, ktoré neodporúčajú zámer spaľovne), ktorý bol vložený v dokumentácii pre poslancov.  Údajne bol medzi materialy vložený len deň pred zasadaním.

Parízek dal odhlasovať poslancom že sú proti zámeru a že ho odmietajú. Ihneď sa hlásil o slovo p.Krajč., Prišiel za kec-pult a žiadal aby sa o tomto bode ďalej nerokovalo. Neviem koľkými poslancami bol tento návrh schválený, ale bol prijatý.

To de facto znamenalo, že akákoľvek ďalšia diskusia k tomuto zámeru sa koncí.

Parízek navrhol ešte hlasovanie, aby dostal slovo aj petičný výbor. Osem poslancov bolo za, proti nebol nikto a 12 sa zdržalo hlasovania (akoby hlasovali proti). Návrh teda neprešiel a poslanci týmto hlasovaním neumožnili vystúpiť petičnému výboru.

Pokračovalo sa v programe. Parízek mal ešte tú drzosť a poďakoval petičnému výboru za podporu vedenia mesta v jeho úmysle nevpustiť spoločnosť KFŠ- Delta do Senice a chrániť tak naše životné prostredie a bla bla bla .

Poniektorí prítomní seničania pobúrene ( s pokrikom „HANBITE SA!!!“) opustili zasadaciu miestnosť.

V časti diskusia sa postavil p. Cibula a povedal, že to čo sa tu udialo bola fraška, že sa čuduje že to urobil práve p.Krajči, ale ak by to nebol on tak sa nájde niekto iný. Pán .Krajči sa po zasadaní k svojmu kroku odmietol vyjadriť.

Pošuškáva sa že mu NIEKTO krátko pred zasadaním podsunul papier s návrhom, ktorý následne prečítal pred poslancami.

Tento priebeh rokovania a hlasovanie poslancov svedčí o pripravovanej obštrukciokomédii pod taktovkou NIEKOHO, s úmyslom nedať možnosť petičnému výboru vyjariť sa a vysloviť tak nezodpovedané otázky o transparentnosti, o tom že nebyť petície zámer spoločnosti by pokojne prešiel, … Tak si prosím urobte predstavu  o neovplivniteľnosti, nezaujatosti poslancov

Hlasovali za vystúpenie petičného výboru – Kristofova, Mikula, Šulek, Cibula,..

Zdržali sa a teda hlasovali proti - Krajci, Lidaj, Podhorani, Kascak, Sadlon, Wagnerova, Bena ....

 

 Reakcia primátora:

Jednomyseľné NIE investičnému zámeru firmy KFŠ Delta Bardejov

   

 

 

 

Otvorený list primátorovi mesta.

 

 

 

 

Súvisiace na webe :

Seničania: Spaľovňu si postavte pred svoj dom

 

V Senici sa boja fabriky, ktorú už odmietol Stropkov

 

Občania povedali fabrike na pyrolýzu jasné nie

 

SENICA: Začali petíciu protí výstavbe spaľovne pneumatík

 

 Petícia na facebooku.

 

Pyrolýzu v Senici ministerstvo odporučilo

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.