Choď na obsah Choď na menu
 


Športové centrum Senica (čo sa písalo v tlači)

20. 10. 2010

 

zdroj: zahorak.sk

V Senici pribudnú možnosti pre šport a relax.

... Možnosti športového vyžitia v Senici výrazne zvýši i vybudovanie športovo-relaxačného centra, umiestneného v časti Sotina, vedľa Polikliniky. Navrhovateľom zámeru je DNM, s. r. o. Nové Mesto nad Váhom a jeho cieľom je výstavba nového športového areálu s potrebným technickým a administratívnym zázemím. Areál bude pozostávať z troch samostatných častí – jednopodlažnej športovej haly s kapacitou 1000 divákov, spĺňajúcej požiadavky na organizovanie profesionálnych športových podujatí, rehabilitačného strediska a polyfunkčného objektu. Súčasťou areálu bude parkovisko pre 96 vozidiel. Celý areál sa bude rozprestierať na ploche 4300 m2. Dokončený by mal byť v závere roku 2008 a predpokladá sa, že v ňom bude zamestnaných 20 pracovníkov....

 

zdroj: Naša Senica

V priebehu roku 2007 prebiehali tri zisťovacie konania zámerov, ktoré sa vyžaduje podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon NR SR č. 24/2006 Z.z.), začali sa dva procesy posudzovania vplyvov podľa uvedeného zákona a jedno posudzovanie strategického dokumentu. O priebehu procesu posudzovania verejnosť vždy informujeme oznamom na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta, kedy a kde sa môžu s obsahom zámerov oboznámiť. Zámer Športové centrum Senica - jeho navrhovateľom je DNM, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom. Účelom zámeru je výstavba nového športového areálu s potrebným technickým a administratívnym zázemím. Areál bude pozostávať z troch samostatných častí - športovej haly, rehabilitačného strediska a polyfunkčného objektu. Športová hala bude jednopodlažný objekt, zapustený 3 m pod úroveň terénu, so zastavanou plochou 3 030 m2, pre 1 000 divákov. Športovú plochu je možné deliť na viac druhov športových aktivít a hala bude spĺňať požiadavky na prevádzku profesionálnych športových podujatí. Zázemie haly bude dvojpodlažné. Prístavba z pravej strany bude dvojpodlažná a bude v nej umiestnené rehabilitačné stredisko a po pravej strane v jednopodlažnej prístavbe bude polyfunkčná časť. Jeho súčasťou bude parkovisko pre 96 vozidiel. Celý areál sa bude nachádzať na ploche 4 300 m2. Bude umiestnený na Sotinskej ul., vedľa budovy Polikliniky, na pozemku mesta. Predpokladá sa, že tu bude zamestnaných 20 pracovníkov. Predpokladaný termín začiatku výstavby je 09/2007, ukončenie výstavby 12/2008.

 

  

 

13. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom 30. októbra 2008 - Návrh na zriadenie vecného bremena „Vstup na pozemky a uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve s dobou trvania nájmu do 31.12.2017 pre spoločnosť DNM spol. s r.o.

RNDr. Parízek: Poprosím obrázky, aby sme vysvetlili súvislosti, toto je prvá časť, kde je spoločnosť DNM, realizuje zámer, ktorý bol súčasťou športovej haly, tzn. spoločnosť DNM na svoje náklady urobila kompletný projekt, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie športová hala a rehabilitačné stredisko s kompletným servisom zdravotníckym, zdravotechnikou aj s lekárňou. Poprosím ihrisko, aby bola jasná celá súvislosť ako je a spoločnosť na to, aby mohla čerpať prostriedky z úverov tak požaduje zriadenie vecného bremena, trváme na tom, aby to bolo takýmto spôsobom postavené, pretože my stále hľadáme investora, ktorý by realizoval výstavbu športovej haly, ale nechceme prevziať ako mesto tie záväzky, ktoré budú vplývať dajme tomu zo spoločne vybudovanej kanalizácie, elektroprípojky, aby to znášal budúci investor športovej haly. Tam je ukázané, ktorú časť vlastne chceme, aby táto spoločnosť realizovala. V súčasnej dobe stavba ak ste si pozreli je pozastavená vzhľadom na to, že pravdepodobne niektoré veci v zdravotníctve sa čaká ako budú fungovať, každý kto sa vyzná v zdravotníctve vie, že v prvom rade kto nemá dobrý vzťah s poisťovňami, tak tie veci nefungujú, naše zdravotníctvo v meste Senica, naša poliklinika je vo veľmi dobrej forme aj kondícii v týchto veciach a to, čo niektorí predpokladali, že naši lekári budú odchádzať do nejakých iných zariadení, ten sa neudial, máme na to konkrétny príklad a tuná, rehabilitácia by tu mohla byť, ale niekto jej musí vytvoriť kapitáciu, vzťah s poisťovňou, je to nachystané, že by mohla byť jednodňová chirurgia, CT, v tejto budove všetko by to mohlo byť, ale niekto to musí zagarantovať z pohľadu poisťovne, toto zatiaľ stojí. My sme urobili zatiaľ ešte taký krok s poliklinikou n.o. aj v správnej rade, že sme navrhli tej danej spoločnosti, že my to odkúpime, aby ste vedeli všeobecne, vedeli by sme pre budúcnosť si predstaviť ako by to celé mohlo fungovať, ale nechcem predbiehať dobu, chcem urobiť, aby mohli pokračovať po právnej stránke, aby sme aj my mohli stále hľadať partnera pre výstavbu športovej haly, tzn. jedná sa preto takto dosť zložito o zriadenie vecného bremena presne na vyšpecifikovaných pozemkoch aj presne ukázané čo by tam mali ako by tam mali vybudovať, také veci sme rôzne odmietli, ktoré nám nesedeli, to sme nechceli riešiť s nimi. Nech sa páči otázky.

MUDr. Švárna: V pôvodnej nájomnej zmluve prečo sa vlastne neriešil ten dlhodobý prenájom.

RNDr. Parízek: To nie je kvôli tomu, tam nebola riešená otázka dlhodobého prenájmu, to je otázka zriadenia vecných bremien, vecné bremeno môže zriaďovať len zastupiteľstvo tzn. keď banka chce dať úver, banky sprísnili celý režim vo vzťahu k nehnuteľnostiam, ak si dali požiadavku, že tam musí byť zriadenie vecného bremena, ak ich nepustia, nebola to otázka, oni dostali stavebné povolenie, tam je to akože v poriadku, čiže kto má peniaze, môže ako úplne v pohode stavať, ale chcú tam mať zriadenie vecného bremena.

Ing. Cibula: Čiže z toho mi vyplýva, že ten druhý bod, nebudeme hlasovať o ňom o nájme, len o vecnom bremene?

RNDr. Parízek: Nie, budeme aj do toho 31.12., aj ten druhý, samozrejme.

Ing. Cibula: Ja si myslím, že tento bod je podstatnejší ako bod vecné bremeno, ale mňa iné zaráža, že my sa tu snažíme, zriadili sme zariadenie neziskovú organizáciu a vieme ako to chodí, v podstate nezisková to robí asi tak ako to je, jediný ziskový artikel, ktorý tam je, je lekáreň, my teraz sme pustili výstavbu, už jedna tam je vedľa lekáreň, púšťame ďalšiu a má to vplyv aj na to, že my musíme si držať aj tie činnosti v poliklinike, ktoré sú stratové, ale sú potrebné pre to, aby sme mohli zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre občanov, tú dotujeme práve z tejto lekárne, preto aj tie nájmy tam nie sú také vysoké pre lekárov, aby sme ich aj tam udržali a zase je to dotované len z tejto lekárne, že tu niekto pustil ďalšiu lekáreň, pričom keď tam sme sa bavili, prvý návrh čo došiel, tak aj správna rada Polikliniky sa k tomu vyjadrovala, ale k tomuto druhému zámeru sa absolútne správna rada nedostala. Je to trošku divné a preto sa mi teda zdá od nás požadovať, aby sme ešte im vychádzali v ústrety.

RNDr. Parízek: Čo sa týka lekární, žijeme proste trošku v inej dobe, ten zákon nehovorí o tom, čo my pustíme, my ako mesto nemáme vôbec právo rozhodovať, čo v tej budove sa bude predávať, alebo čo tam bude, pozor, na to je územný plán, my vôbec už nemáme šancu hovoriť dokonca o sortimente, alebo či tam taká alebo onaká predajňa bude, to teda nie, tu keď si niekto v tej budove rozhodne, že zajtra bude predávať to alebo to, tak proste nemáme šancu, tam je to takým spôsobom postavené, tzn., že keď v tých ďalších objektoch si ktokoľvek povie, že ide si otvoriť lekáreň, tak tam proste tá lekáreň bude, ak splní všetky podmienky, tým sa môže stať, že v Senici budeme mať aj 30 lekární, bude 20 lekární, 20 obchodov, tzn., že tu my môžeme len bojovať kvalitnými službami, to treba jednoznačne povedať, sú tam aj ďalšie lekárne, to že je to súboj o zákazníka, ja si myslím, že z pohľadu zákazníka je to dobré, vyberie si kvalitnejšiu službu, lepší tovar atď., my sme urobili v tom našom zariadení v poliklinike kompletný servis, ale staviame sa už do takej situácie, že ak nám narastá počet obyvateľov, počet výkonov, my už ich tam nemáme kde dávať a my sme si v určitom momente, aby bolo jasné, v určitom momente sme si kládli zásadnú otázku, budeme rozširovať polikliniku alebo nebudeme, na to sme si povedali, že nebudeme, že umožníme vznik súkromným zariadeniam a čo sme chceli, aby tieto súkromné zdravotné zariadenia boli blízko našej polikliniky, toto bola filozofia, keby sme si vtedy povedali jasne, že nie, budeme robiť prístavbu, OK, vtedy zásadná otázka bola, či budeme alebo nebudeme a my sme sa rozhodli, že môžu vznikať súkromné subjekty zdravotnícke, ale my sme chceli, aby to bolo v blízkosti našej polikliniky, čo si myslím, že je správny krok, nech sa páči.

MUDr. Gembeš: Ja chcem podotknúť, že správna rada polikliniky odsúhlasila, táto predmetná firma chcela tunelom prepojiť s budovu našej polikliniky a správa rada to neodsúhlasila, oni chceli využívať náš vchod, aby sa cez nás chodilo k nim priamo do budovy.

RNDr. Parízek: My sme túto vec neodsúhlasili, je pravda, že boli tam trošku iné dohody, spoločnosť DNM urobila určité dohody so spoločnosťou OMS a mal tam vzniknúť už v súčasnosti športový komplex, ale z určitých dôvodov zatiaľ ten projekt sa pozastavil a zatiaľ sa nerieši, so spoločnosťou OMS alebo OMS aréna ešte sme nezavrhli túto možnosť tejto výstavby a tento projekt máme stále rozpracovaný a chceli by sme tento areál postupne riešiť a vybudovať celý ten športový areál tak, ako bol naplánovaný, aj so športovou halou, ale hovorím, bude tam určitý časový sklz, možno to bude rok, dva, ale snaha je získať ešte finančné prostriedky z iných zdrojov než z vlastných, ale spoločnosť OMS, alebo OMS aréna a.s. tento projekt stále drží a máme na to aj uznesenie, takže tento zámer stále trvá. Ak nie sú ďalšie otázky, dám návrh na uznesenie.

Bolo prijaté u z n e s e n i e č.13/08/AF s c h v a ľ u j e 1. zriadenie vecného bremena, ktorému zodpovedá právo prechodu a prejazdu cez časti pozemkov p.č. 3565/282, 3565/283, 3565/370, 3565/366, 3565/310, 3565/1 „C“ register k.ú. Senica, ktoré budú vyznačené geometrickým plánom a to v prospech spoločnosti DNM, spol. s r.o., Vajanského 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36348252 na dobu trvania do 31. 12. 2017. 2. dlhodobý nájom pozemkov p.č. 3565/282, 3565/283, 3565/310 „C“ register k.ú. Senica a pozemkov p.č.41, 46, 47 a 48 „E“ register k.ú. Senica spoločnosti DNM, spol. s r .o., Vajanského 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36348252 do 31. 12. 2017. Presnú polohu, čísla parciel a umiestnenie určí GP. Zároveň poveruje primátora k podpísaniu zmluvy o zriadení vecného bremena a dodatku nájomnej zmluvy s termínom do 31. 12. 2017. T: 31. 12. 2009 Z: Silvester Fordinál, ved. odd . správy majetku a reg. rozvoja

 

 

 

Najomna Zmluva Senica- DNM Sro - Sportove Centrum Senica