Choď na obsah Choď na menu
 


Rekonštrukcia DSS Senica / Vzniká nová DSS

2. 10. 2011

Senica 29.09.2011

 Nový Domov sociálnej starostlivosti (DSS ) so zameraním na doliečovacie stredisko pre klientov by malo byť otvorené začiatkom roku 2012 na Štefánikovej ulici v blízkosti pekárne Faun.

 Zariadenie pre seniorov bude mať kapacitu 109 lôžok, z toho pre klientov úplne odkázaných na opatrovateľskú a zdravotnícku službu budú vyhradené 4 miestnosti s 8 lôžkami. DSS Senica bude spravovať príspevková a nezisková organizácia Harmónia, zriadená výhradne na tento účel. Klientom budú k dispozícii i doplnkové služby, ako knižnica, spoločenská miestnosť pre voľnočasové aktivity, masérske a terapeutické služby. Zariadenie vzniká ako novobudovaný samostatný projekt. Náklady na vybudovanie dosiahnu zhruba 3 mil. eur a zdroje naň poskytli Európsky fond regionálneho rozvoja, rozpočet SR a investor, ktorým je občianske združenie ŠK Ocean Amaters so sídlom v Častkove. Výstavba začala v septembri 2010. Práce prebiehajú stanoveným tempom, začiatok skomplikovala len prekládka elektrických káblov. Predpokladaný termín ukončenia výstavby je v novembri 2011.

 Objekt zasadený do zástavby mesta využíva blízkosť parku, potoka Malina a chodníkov popri ňom na prechádzky klientov. Konštrukčne i technickým vybavením je budova riešená tak, aby nezasahovala rušivo do životného prostredia. Technické zariadenia budovy, napríklad kotolňa bude zabezpečovať nielen teplo pre celý objekt, ale súčasne aj ohrev vody. Vstupy do 4-podlažnej budovy sú bezbariérové, zohľadňujúce pohyb telesne postihnutých osôb. Na každom podlaží sa nachádzajú izby s bezbariérovými úpravami pre telesne postihnuté osoby. Samozrejmou súčasťou izieb sú kúpeľne so sprchovacím kútom a WC.

 Na prízemí budú recepcia -príjem, toalety, jedáleň, kuchyňa a sklady, lekáreň, doliečovacie oddelenie pre dlhodobo chorých s kapacitou 10 klientov, miestnosť lekára na vyšetrenie pacientov, zázemie zdravotných sestričiek. Na 2. poschodí budú kancelárske priestory, spoločenská miestnosť a izby pre klientov, na 3. poschodí izby a terapeutická miestnosť. Na 4. poschodí bude okrem terapeutickej miestnosti a izieb, aj kotolňa. V budove sú dve schodištia a dva výťahy, z toho jeden osobný a jeden nákladný, v ktorom sa môžu prevážať aj klienti na lôžku.

 Zámerom stavebníka i investora bolo predovšetkým to, aby mesto Senica a jeho občania mali k dispozícii moderný objekt, ktorý ponúkne priestory a služby primeranej kvality klientom, ktorí vzhľadom na svoj vyšší vek a zdravotný stav nemôžu už samostatne žiť plnohodnotný život a potrebujú odbornú starostlivosť a zodpovedajúce a príjemné prostredie. Tiež potrebujú spoločnosť ľudí, s ktorými ľahšie a hodnotnejšie prežijú svoju starobu. Pokiaľ majú občania mesta záujem o zaradenie medzi klientov DSS a spĺňajú podmienky pre zaradenie, môžu investora kontaktovať na adrese ŠK Ocean, 906 04 Častkov č. 166.

 Zároveň sa môžu na uvedenej adrese prihlásiť aj občania, ktorí majú záujem pracovať ako odborní zamestnanci a personál tohto zariadenia. Považujeme za vhodné predostrieť túto informáciu a zároveň požiadavku na obsadenie miest klientov a pozícií zamestnancov objektu ešte pred samotnou kolaudáciou objektu, aby sme mali časový priestor na plynulý rozbeh činnosti zariadenia a jeho efektívne využitie od spustenia prevádzky. Zdroj:Naša Senica

 

  

 

 

 

 Poznámka: Výzva ROP 2.1c- 2010/2 schválený projekt  "Domov sociálnych služieb a doliečovacie oddelenie v Senici " 2943000,- €.     Žiadateľom je akási  ŠK O.C.E.A.N. Amater´s, so sídom na Pelíškova 2003/17, Skalica, 909 01. Občianske združenie, športový klub?.   Na tej istej  adrese má pravdepodobne trvalý pobyt pán Róbert Tokoš.                                 

  

Kontakty: web: Regionálny Operačný Program

Sprostredkovateľské orgány pod Riadiacim orgánom pre ROP - Trnavský samosprávny kraj Sekcia pre Regionálny operačný program Starohájska 10, 917 01 Trnava, Slovenská republika kontaktný bod: Ing. Michaela Minárová, riaditeľka sekcie, Ing. Alena Belicová (zastupujúca riaditeľka sekcie) e-mail: minarova.michaela@trnava-vuc.sk, belicova.alena@trnava-vuc.sk         fax: +421+-33/5559 710

 Domov dôchodcov, DPD a DSS pre dospelých - Štefánikova 1377/77 tel: 034/6517957 034/6514765        e-mail: dd.dpd.dss.senica@zupa-tt.sk

  

 *

  

 29.10.2010

 DSS a doliečovacie oddelenie Senica

Pri snorení internetom som však narazil na projekt  "Domov sociálnych služieb a doliečovacie oddelenie v Senici "                                                                                         Nenávratný finančný príspevok na tento projekt bol 2 943 000,- € (Takmer 89 mil.Sk).  Žiadateľom  ŠK O.C.E.A.N. Amater´s.  (RRA Skalica - Občianske združenia)

A čo som zistil na Ministerstve podohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR ? Odpovede MPŽPRR na moje otázky:

-  Projekt bol predložený na RO pre ROP dňa 29. marca 2010 v rámci výzvy na predkladanie projektov ROP-2.1c-2010/02 žiadateľom občianske združenie Športový klub O.C.E.A.N. Amater´s so sídlom Častkov 166, 906 04 Častkov, štatutárnym zástupcom Ing. Mária Fábiková .
 

-  Predmetom projektu je vybudovanie nového Domova sociálnych služieb s doliečovacím oddelením v Senici na Štefánikovej ulici.

 

- Projekty predkladané na RO pre ROP nie sú zverejňované na internete.

 

- Ide o vybudovanie nového zariadenia Domova sociálnych služieb s doliečovacím oddelením - novostavba. 

 

- Vlastníkom nového zariadenia bude občianske združenie Športový klub O.C.E.A.N. Amater´s.

 

- Projekt bol schválený, zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola zo strany prijímateľa podpísaná 2. júla 2010.

  

 

5.august 2010, ďalšie info: Domov sociálnej starostlivosti a doliečovacie oddelenie je plánovaná novostavba na Štefánikovej ulici, koncipovaná ako zmena pôvodného schváleného projektu „Penziónu“ z roku 2004. Investorom by mal byť Športový klub O.C.E.A.N. Amaters, Častkov 166. Objekt by mal byť 4-podlažný, na prízemí s miestnosťami súvisiacimi s poskytovaním sociálnych služieb a doliečovacím oddelením. Na ďalších poschodiach sú plánované kancelárie, technické miestnosti a pod.

 

  ROP 2.1c- 2010/2 schválený projekt  *

   

Obrázok

 

 

dss-se.jpg