Choď na obsah Choď na menu
 


Leitner vybuduje v Senici stredisko na zhodnocovanie plastov / V Senici závod na spracovanie plastov nie je

1. 12. 2010

zdroj:sme.sk

Firma z Nového Mesta nad Váhom získala zákazku za 9,9 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty v tendri s troma doručenými ponukami. Investícia má byť financovaná z európskych peňazí .

Stredisko na zhodnocovanie plastov v Senici vybuduje firma Leitner Slovensko, s.r.o. z Nového Mesta nad Váhom za 9,9 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Zákazku na vykonanie prác získala spoločnosť vo verejnej súťaži s troma doručenými ponukami, keď ich predpokladaná cena bola 8,54 mil. eur bez dane.

Stredisko sa bude zaoberať druhotným spracovaním a zhodnocovaním plastových odpadov pomocou technologického procesu, ktorého výsledkom bude surovina použiteľná v ďalšom reťazci spracovania s minimálnym dopadom na okolité životné prostredie a ovzdušie. Linka na depolymerizáciu plastov bude zhodnocovať termoplasty katalytickou depolymerizáciou. Investícia má byť financovaná z európskych peňazí cez Operačný program Životné prostredie, vyplynulo z oznamu o výsledku tendra vo Vestníku verejného obstarávania. Zmluva o výstavbe strediska bola uzatvorená 22. novembra. Mesto Senica vyhlásilo tender na uvedené práce v septembri tohto roka.

Firma Leitner Slovensko, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri SR od 4. augusta 1997, pod predchádzajúcim obchodným menom Reley, s.r.o. fungovala do 7. mája 2004. Eviduje základné imanie 298,75 tis. eur, spoločníkmi sú dve fyzické osoby. Uskutočňuje pozemné stavby a ich zmeny, stavebné úpravy a udržiavacie práce, jednoduché stavby a poddodávky, ako aj prípravné práce pre stavbu, demolačné, zemné a výkopové práce. Vykonáva činnosť stavebného dozoru, vyrába a predáva betónové zmesi i výrobky z cementu a betónu a zaoberá sa aj ďalšími aktivitami.

 

 

 

 

 

 

V Senici závod na spracovanie plastov nie je

zdroj: sme.sk

 

Mesto sa s plánovaným závodom na spracovanie plastov dostalo na európsku mapu pochybných projektov.

 

SENICA. Mesto Senica sa s plánovaným závodom na spracovanie plastov dostalo na európsku mapu pochybných projektov, ktoré sú financované z fondov Európskej únie. Radnica však podotýka, že projekt nikdy nebol realizovaný.

 

Mapu environmentálne a sociálne pochybných či škodlivých projektov financovaných z kohéznych fondov únie každoročne vydávajú mimovládne organizácie Priatelia Zeme. Je spracovávaná konkrétne pre krajiny strednej a východnej Európy. Senica je uvádzaná v hodnotení za rok 2011. Samospráva považuje tieto informácie za bezpredmetné.

 

Mesto Senica sa na mapu dostalo v súvislosti s plánovanou výstavbou závodu na spracovávanie zmiešaného plastového odpadu. Podľa údajov v publikácii vydanej Priateľmi Zeme, posudok vplyvu na životné prostredie kompletne nevysvetľuje proces spracovávania plastového odpadu, avšak zahŕňa prísun kapitálu a schopnosť návratu investícií.

 

Ďalej sa uvádza, že samospráva sa zaviazala vyprodukovať a spracovať až 4000 ton plastového odpadu ročne, pričom Senica vyprodukuje iba 1500 ton tohto odpadu ročne.

 

Závod mal byť vybudovaný v priľahlej časti mesta v Čáčove. Senická samospráva však na jeho realizáciu peniaze z fondov únie nikdy nedostala. K realizácii projektu tak neprišlo.

 

Potvrdzuje to aktuálne vyjadrenie tlačovej hovorkyne mesta Senica Viery Baroškovej. „Mesto Senica podalo v roku 2010 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program životné prostredie (prioritná os č. 4 odpadové hospodárstvo) žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu strediska na zhodnocovanie plastov v meste Senica. V novembri 2010 bolo na Mesto Senica doručené rozhodnutie o neschválení žiadosti kvôli nedostatku financií. Záver: zámer výstavby strediska na zhodnocovanie plastov sa nerealizoval, mesto Senica žiadne peniaze z eurofondov na predmetnú stavbu nedostalo,“ píše sa v stanovisku hovorkyne Senice