Choď na obsah Choď na menu
 


Zasmejme sa. Mesto predáva Malinu. Samo sebe. Haha!!

30. 10. 2009

 

Obrázok Ja osobne tomu neverím ani trošku, že je to krok len aby preliali peniaze z s.r.o. Stoma do mestskej pokladne. Nie je žiadna iná možnosť? Keď mesto chce zvýšiť imanie v s.r.o. tak do nej naleje  peniaze, nie? A opačne to nejde? Mýlim sa? ( odpredaj podielov v spoločnosti Službyt spoločnosti Comeron - 13.zasadnutie MsZ 30.10.2008 )

 Alebo  15.3.2007   zo zasadania MsZ  - " s c h v a ľ u j e v zmysle schváleného uznesenia 17/05/N kúpno-predajnú cenu 49 mil. Sk za odpredaj všetkých 49000 ks akcií spoločnosti Admi Senica a.s. 2. p o v e r u j e primátora města k podpisu kúpnej zmluvy s budúcim kupujúcim. Tento príjem (49 mil. Sk) je príjmom rozpočtu mesta na rok 2007 a kryje časť schválených kapitálových výdavkov rozpočtu roku 2007"

 A celkovo neverím tým handlom s s.r.o.-čkami mesta a neziskovkami.  Už sa nemôžem dočkať až začneme organizovať petičnú akciu za  vypracovanie auditu na MsÚ Senica. Máme na meste kontrolóra, ale akú má dôverihodnosť, nestrannosť, keď mu kontrolovaní pravidelne odhlasúvajú odmeny?

Poznámka: Myslel som si, že Malina pre SoŠ bola kompenzáciou za predaný hotel Branč a škola ju dostala lebo poslanci mesta mali výčitky svedomia. (Nebudem opisovať aká to bola neprofesionálna bezohladnosť nezasvetených a Malina je len slabou náplasťou za priestory v Branči.)  No vraj je už známa osoba ktorá by Malinu kúpila.   A pokiaľ viem mesto sa týmto spôsobom rado "zbavovalo" majetku. Previesť na s.r.o.-čku aby na to už nemali dosah ani poslanci a občania už vôbec nie a potom sa s tým niečo urobí. (Odpredaj Polikliniky firme LOMBARD, Admi a.s.) ( str.13)

 

Čo bude o pár rokov? Mesto žije "aj" z toho čo rozpredá a ešte sa otrasne zadlžuje. Potom predajú aj nás, seničanov ???? Ale veˇpoznáte zákon spojených nádob. Keď na jednej strane pribúda, na drujej pochopteľne ubúda. A im sa darí !!

 

 

 Zo zápisnice zasadania MsZ:

RNDr. Parízek: Keď čítaš, to je dobré, tie správy to čo aj hlavný kontrolór a podobne, tak tam už bolo spomenuté, že predaj prebehol, v materiáloch aj v MsR, ktorý bol pred týmto schvaľovaný hovoril o tom, že je tam tá suma na účte a že sme prijali uznesenie z MsR, ktoré hovorí, že pripravíme návrh odpredaja Maliny tejto spoločnosti Stoma, pretože Stoma má na účte 6 mil. Sk voľne viazaných a teraz je to otázka ako to dostať do rozpočtu mesta, tak jedna z úvah, ktorá bude ale predmetom až budúceho MsZ je ako dostať keš 6 mil. Sk do rozpočtu mesta, jedna z možných variant je, že mesto by predalo vlastný majetok vlastnej spoločnosti, takže odpoveď znie áno, spoločnosť Stoma Sen n.o. naplnila uznesenie MsZ a odkúpila pozemok aj budovu, za pozemok už odišla suma na náš účet a za budovu 6 mil. aj niečo na účet spoločnosti Stoma. Máme tu prokuristu p. Bachuru, len aby potvrdil, či je tá suma na účte. Ing. Bachura: Suma je na účte a 22. júna bola podpísaná zmluva o termínovanom vklade s bankou. Bolo prijaté u z n e s e n i e č. 18/09/F b e r i e n a v e d o m i e Výročnú správu spoločnosti Stoma Senica, a.s. za rok 2008. H l a s o v a n i e : prítomných 18 poslancov, 18 poslancov za.

 

zdroj senican.sk 

Mesto predáva Malinu. Samo sebe.

  Mesto sa rozhodla predať budovu reštaurácie Malina a získať tak do rozpočtu chýbajúce peniaze. Kupcom je mestská akciovka STOMA.

 Starať sa v tomto roku o senickú kasu vyžaduje kreatívneho ducha a nápadité riešenia. S jedným takým prišla radnica na ostatnom rokovaní zastupiteľstva. Chýbajúce peniaze a narastajúci dlh sa rozhodla riešiť napríklad aj predajom budovy reštaurácie Malina. Za takmer 200.000 eur, teda 6 miliónov korún. Peniaze na prázdne účty má pritom napumpovať mestská akciovka STOMA. Tá v súčasnosti prenajíma priestory bývalej polikliniky senickým zubárom. 

Podľa oficiálneho vyjadrenia mesta pre redakciu portálu Seničan.sk je princíp jednoduchý: vymenia sa pečiatky, majiteľ však zostáva rovnaký. Transakciou mesto čiastočne vyrieši svoju zúfalú finančnú situáciu, o budovu ale nepríde. "Primátor mesta Ľubomír Parízek tento krok na rokovaní vysvetlil tým, že samospráva predáva svoj majetok sama sebe preto, aby jednak získala peniaze, ale majetok pritom zostal stále v jej vlastníctve," potvrdila pre Seničan.sk hovorkyňa mesta Viera Barošková.

 Radnica za prevod zinkasuje presne 199.163,- € (5.999.984,54 Sk).

STOMA pritom peniaze časom získa späť - budovu Maliny bude naďalej prenajímať Strednej odbornej škole. Tá ju využíva od roku 2009 ako náhradu za hotel Branč, odkiaľ museli učni pred časom odísť. "Po odpredaji budovy spoločnosti STOMA bude Malina naďalej využívaná Strednou odbornou školou. Finančné záväzky plynúce z nájmu bude škola plniť voči tejto spoločnosti," dodala Barošková.

 

 

zdroj: zahorie.sk

 Samospráva odkupuje vlastný majetok

 ©tvrtok, 22 október 2009 Senica (mk) - Mesto Senica bude predávať majetok samo sebe. Podľa primátora Ľubomíra Parízka je to spôsob, ako o majetok neprísť a zároveň získať finančné prostriedky.

 Hospodárska kríza tvrdo dopadla na senickú samosprávu. Jedným z najväčších problémov je pokles v príjme dane z nehnuteľnosti, kde celkový výpadok v platbách oproti predpisu predstavuje od 1. 1. do 1. 10. tohto roka 480 257,67 €, z toho u právnických osôb 430 801,60 € a u fyzických osôb 49 456,02 €. K najväčším dlžníkom patria spoločnosti SH, Slovkord a Kordservice. Hoci podľa zástupcu prednostky pre veci ekonomické Ing. Milana Juríka mesto používa všetky dostupné právne kroky na získanie dlžných splátok, vzhľadom na finančnú krízu je predpoklad ďalšieho zvyšovania počtu neplatičov. Achillovou pätou Senice je aj jej vysoké úverové zaťaženie, ktoré predstavuje 5 681 850,45 € a blíži sa k 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, čo je strop úverového zaťaženia, ktorý v zmysle zákona nesmie byť prekročený. Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva primátor Senice Ľ. Parízek avizoval, že mesto pôjde cestou odkupovania vlastného majetku, čo je jeden z možných spôsobov, ako získať chýbajúce finančné prostriedky. Prvým predmetom predaja je budova reštauračného zariadenia Malina, ktorú odkupuje akciová spoločnosť STOMA. Akciovka, ktorá prenajíma priestory bývalej polikliniky zubným lekárom, za reštauráciu zaplatí 199 163 €, keďže však jediným zakladateľom tejto spoločnosti je mesto, budova reštauračného zariadenia ďalej zostane v majetku samosprávy. Malina v súčasnosti slúži ako stredisko praktického vyučovania Strednej odbornej školy Senica a aj po jej odkúpení spoločnosťou STOMA zostane v prenájme školy na účely odborného vzdelávania učňov v odboroch kuchár a čašník.

 

Náhľad fotografií zo zložky Malina

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

ako chuťí moc

(seničanka, 30. 6. 2011 11:19)

toto nie je na smiech,ide o aroganciu moci,segundanťi poslanci odsúhlasia hocičo,im ide o peniaze a nie o majetok nás všetkých,