Choď na obsah Choď na menu
 


TV SEN, Ako dobre sa v Senici podniká.

23. 3. 2015

zdroj: http://www.senica.sk/  

Úradná tabuľa

Na najbližšom zasadnutí MsZ odznie aj Správa primátora o stave mesta 

 Pondelok, 23 Marec 2015 11:15

 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 26. 3. 2015 bude jedným z bodov programu aj Správa primátora o stave mesta. Je výsledkom práce vedenia mesta vo funkcii za symbolických 101 dní, počas ktorých prebiehal právny audit viacerých zmluvných a mimozmluvných vzťahov mesta. Cieľom bola kontrola oprávnenosti výdavkov mesta z verejných zdrojov v minulom období. Prvá správa obsahuje právne analýzy zmlúv s mestskou televíziou TV SEN a zmlúv týkajúcich sa vydania a nákupu knihy Senica 2014 s firmou RECO s. r. o.

Správu prednesie primátor Branislav Grimm ústne počas zasadnutia MsZ. Vychádzajú z nej odporúčania pre mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní návrhu rozpočtu mesta a organizácií v jeho zriadení na roky 2015 – 2017.

Za účelom riadneho informovania mestského zastupiteľstva a verejnosti o stave veci, v záujme hospodárneho nakladania s majetkom mesta a zdôvodnenia východísk rozpočtu mesta na roky 2015-2017 si podklady právnej analýzy môžete pozrieť tu:

 

Analýza nákupu knihy Senica 2014

Podklady k analýze nákupu knihy Senica 2014

Rozbor zmluvných vzťahov medzi mestom Senica a spoločnosťou Videoštúdio RIS, spol. s r. o.

 

msu-senica--tvsen-kniha.jpg