Choď na obsah Choď na menu
 


Poliklinika Senica - vyhlasuje súťaž na stavebné práce / Poliklinika Senica n.o. získala nenávratný príspevok 1,1 mil. eur. /

2. 1. 2012

zdroj: facebook/novasenica

 

ObrázokPoliklinika Senica n.o., vyhlasuje súťaž na stavebné práce v hodnote 240.000 € bez DPH. Ak Vás zaujíma takáto prácička tak sa prihláste.

 

Nech nemáme v Senici zasa dodávateľa z Čiech ako pri posledných dvoch veľkých zakázkach (napokon aj tak všetku prácu robia vyvolené senické firmy). Na web stránke mesta by mohol byť o takejto veľkej zakázke aspoň dvojriadkový oznam o web stránke polikliniky ani nemusíme hovoriť.

 

Toto je senická T R A N S P A R E N T N O S Ť v praxi.

 

 

Oznamenie 11030 MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 1. 2011

Poliklinika Senica n.o. získala nenávratný príspevok 1,1 mil. eur.

zdroj: sme.sk

Na nákup prístrojového vybavenia do ambulancií, zateplenie budovy a vydláždenie parkoviska použije Poliklinika Senica, n.o. 1,1 milióna eur, ktoré ako nenávratný finančný príspevok získala z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

ObrázokSENICA. Z tejto čiastky je 900 tisíc eur určených na prístroje pre lekársku službu prvej pomoci, pre všeobecné ambulancie, intenzívnej medicíny, pľúcnu, kardiologickú či onkologickú ambulanciu. Najväčšími položkami budú prístroje pre biochemické laboratórium a digitálny röntgen. Pritom novými prístrojmi, ako TASR informovala hovorkyňa mesta Viera Barošková, budú vybavené nielen ambulancie lekárov polikliniky, ale aj neštátnych lekárov, ktorí sú v nej nájomníkmi. Celý proces má byť ukončený do roka a pol. "Verejné obstarávanie by malo byť ukončené do konca mája a práce na realizácii projektu by sa mohli začať v auguste 2011," informovala Barošková. Zriaďovateľom Polikliniky Senica, n.o. je senická radnica. Poliklinika je najväčším zdravotníckym zariadením v okrese, svoje ambulantné zdravotnícke služby poskytuje od 1. marca 2003.

 

 

 

 

Poliklinika bude mať nové prístroje za státisíce eur

zdroj: sme.sk

Časť nenávratného finančného príspevku použije Poliklinika Senica n.o. na nákup digitálneho röntgenu či prístrojov pre biochemické laboratórium.

SENICA. Nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 1,129 milióna eur použije Poliklinika Senica n.o. na nákup prístrojového vybavenia pre ambulancie, ale aj na zateplenie budovy a vydláždenie parkoviska. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka polikliniky Alena Kovačičová. Senická poliklinika je podľa ministerstva zdravotníctva jedným z úspešných žiadateľov o príspevok v rámci Operačného programu zdravotníctvo.

Približne 900-tisíc eur z príspevku je určených na prístroje pre lekársku službu prvej pomoci, všeobecné ambulancie, ambulancie intenzívnej medicíny, pľúcnu, kardiologickú či onkologickú ambulanciu. Najväčšími položkami budú prístroje pre biochemické laboratórium a digitálny röntgen.

Novými prístrojmi budú podľa Kovačičovej vybavené nielen ambulancie zamestnancov polikliniky, ale aj neštátnych lekárov, ktorí sú tam nájomníkmi, Na preinvestovanie získaných prostriedkov má poliklinika podľa stanovených podmienok rok a pol. Kovačičová však predpokladá, že stavebné práce aj nákup prístrojov stihnú skôr. Tempo prác aj nákupu prístrojov bude závisieť aj od priebehu verejného obstarávania.

Záujem o finančné prostriedky z Európskej únie prejavilo v rámci výzvy až 30 subjektov. Celková požadovaná výška príspevku bola viac ako 49 miliónov eur. Celkový objem vyčlenených finančných prostriedkov predstavoval pôvodne 5,7 milióna eur, počas vyhlásenia výzvy bola alokácia zvýšená na 8,2 milióna eur.

 

 

júl 2012 droj:ezahorie.sk

 

Začala sa rekonštrukcia a modernizácia polikliniky

 

SENIICA V týchto dňoch je na parkovisku pred poliklinikou rušno. Začali sa tu stavebné práce na projekte Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Senica. Poliklinika Senica, n.o., získala v roku 2010 nenávratný finančný príspevok vo výške 1,087 milióna eur z Operačného programu zdravotníctvo, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo zdravotníctva SR.

 

Projekt rekonštrukcie Polikliniky Senica pozostáva z dvoch hlavných častí – zo stavebnej časti a zakúpenia špeciálnej zdravotníckej techniky. Stavebné práce začínajú rekonštrukciou parkoviska. Na parkovacej ploche vydláždenej zámkovou dlažbou bude pre pacientov vyznačených 67 kolmých a pozdĺžnych parkovacích miest. Postupne budú práce orientované na budovu, ktorá dostane novú zateplenú fasádu, čím sa zníži jej energetická náročnosť. Zateplením sa spotreba energie zníži o 39,8 %, čo predstavuje ročnú úsporu cca 11 tisíc €. Do budovy bude vybudovaný aj nový bezbariérový vstup. Ten vznikne v priestoroch bočných vchodových dverí (vchod na LSPP), kde budú inštalované automatické dvojkrídlové posuvné dvere.

 

Z celkovej sumy výdavkov 1,111 milióna eur na projekt je najväčšia časť určená na nákup prístrojov. Za približne 920 tisíc eur bude zabezpečené adekvátne prístrojové vybavenie pre klinické laboratórium, pracovisko rádiológie, ambulancie pneumológie a ftizeológie, klinickej onkológie, kardiológie, anesteziológie a intenzívnej medicíny, ako aj ambulancie všeobecných lekárov a lekárskej služby prvej pomoci. Najväčšími položkami budú prístroje pre biochemické laboratórium a digitálny röntgen, čím sa zvýši kvalita a efektivita diagnostiky.

 

Prístroj na digitálnu rádiológiu bude mať niekoľko výhod. Za jeho pomoci je možné vytvárať snímky a pracovať s nimi bez použitia filmov, chemikálií, kaziet, vyvolávacích automatov, negatoskopov alebo rozsiahlych archívov. Najvýraznejším posunom je dosahovanie neporovnateľne vyššej kvality digitálnych snímok zároveň so znižovaním radiačnej záťaže pacienta. Pacient už nebude musieť čakať na snímok. Rádiológ dostáva snímku na popis v digitálnej podobe a popisuje ju na diagnostickom monitore, kde má možnosť plne využiť všetky funkcie postprocessingu pre správnu a rýchlu diagnostiku. Každá snímka je vždy správne vyclonená pre popis a nie je potrebné robiť opakované expozície. Na monitore je možné porovnávať nález na viacerých snímkach naraz zároveň s vyšetreniami aj z iných diagnostických prístrojov.

 

V laboratóriu pribudne robotizovaná linka - biochemický a imunochemický analyzátor, automatizovaná linka analýzy moču, analyzátor kardiálnych markerov, analyzátor špecifických alergénov, ktoré nahradia zastarané manuálne systémy, či analyzátor krvných plynov a systém pre elektroforézu bielkovín, ktoré doteraz neboli v laboratóriu vyšetrované, či nové centrifúgy.

 

Pre ambulanciu anesteziológie a intenzívnej medicíny bude zakúpený transportný defibrilátor, so zobrazením a záznamom EKG krivky pacienta, transportný dýchací prístroj, či dávkovač infúznych roztokov. Ambulancia klinickej onkológie bude vybavenýá novým laminárnym boxom HV mini, ktorý slúži na ochranu personálu pri príprave dávok chemoterapie podávanej ambulantne, novou polohovateľnou posteľou, či oddychovým polohovacím kreslom pre kardiakov. Do povinnej výbavy pribudne LSPP nový defibrilátor pre dospelých aj pre deti a dorast.

 

Stavebnú časť projekt realizuje firma EURO-BUILDING a. s., stavebné práce by mali byť dokončené do konca októbra 2012. Špeciálnu techniku dodáva firma PHARMA GROUP a.s. Veľké Leváre.

 

 

 

foto: senica.sk

 

 

SPRÁVA O VYHODNOTENÍ VÝZVY

 

 

 

 

 

 

Poz.:

 senica.sk Prišli sme o licenciu na ZZS. Stanovisko riaditeľky Polikliniky, n.o.

 

 Táto téma zarezonovala aj na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Senici 12. novembra, kedy poslanec Milan Podhoráni vyjadril sklamanie nad tým, že vo výberovom konaní na prevádzkovanie ZZS doterajší držiteľ licencie neuspel, hoci spĺňa všetky predpoklady.

Do vynikajúceho materiálneho i personálneho vybavenia ZZS bolo vložených veľa investícií finančných i ľudských, aby ZZS plnila svoje poslanie pri záchrane životov na vysokej úrovni. Primátor mesta Ľ. Parízek tlmočil rozčarovanie nad pochybným výberom a zdôraznil, že zmenou prevádzkovateľa ZZS môže byť ohrozený kvalitný výkon zdravotnej starostlivosti v meste i regióne.

Situáciou okolo ZSS sa zaoberali aj poslanci NR SR V. Novotný a P. Markovič. Rokovali s riaditeľkou Polikliniky Senica, n.o, navštívili záchranárov a presvedčili sa o špičkovom vybavení stanice. Podľa primátora Mesto Senica požaduje zmenu súčasného rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR.Obrázok

O stanovisko sme požiadali riaditeľku Polikliniky, n.o. Senica Alenu Kovačičovú, ktoré uverejňujeme v plnom znení.

Vážení obyvatelia Senice a okresu Senica, považujem za svoju povinnosť informovať vás o ďalšom pôsobení záchrannej zdravotnej služby – rýchlej lekárskej pomoci v Senici a okrese Senica. V súčasnosti, až do 31.marca 2010, záchranku prevádzkuje Poliklinika Senica, n.o. Poliklinika investovala na materiálne, technické a priestorové vybavenie stanice záchrannej zdravotnej služby sumu 222 tisíc eur (6,7 mil. Sk), aby splnila požiadavky kladené na vybavenie stanice záchranky a sanitky AMBULANCIA. Vlastníme dve sanitky Mercedes, plne technicky vybavené, ako jeden z prvých poskytovateľov záchranky na Slovensku sme zabudovali telemetrický prenos EKG priamo zo sanitky do kardiocentra v Bratislave, sanitky sú klimatizované. Personálne obsadenie tvoria lekári, záchranári a vodiči - sanitári. Všetci záchranári majú vysokoškolské vzdelanie na úrovni bakalár (4) alebo magister (4), len jeden ešte študuje na VŠ popri zamestnaní. Podľa vyhlášky má byť posádka v zložení lekár, záchranár a vodič - sanitár. Naše posádky boli posilnené o ďalšieho záchranára preto, lebo doba dojazdu s pacientom do nemocnice je 25 až 45 minút a náročné výkony v sanitke AMBULANCIA, v ktorej sa poskytuje prednemocničná starostlivosť pacientovi v tiesni, sa zvládajú v prospech pacienta lepšie v tomto rozšírenom tíme. Vybudovať dobre zohratý tím záchranárov trvá 2-3 roky. Pri zásahoch, keď aj sekundy môžu rozhodovať nielen o kvalite ďalšieho života pacienta, ale aj o jeho prežití, je veľmi dôležité, či je tím zohratý alebo nie. My sme takýto tím budovali od roku 2003 a môžem prehlásiť, že je na vysokej profesionálnej úrovni a zvláda na najvyššej úrovni svoje povinnosti. Žiaľ, 31. marca 2010 ho rozpustíme.

Záchranky sa od roku 2005 stali zaujímavé pre prevádzkovanie z dôvodu ich nového finančného ohodnotenia. Zo stratových pracovísk, ktoré sme napriek tomu prevádzkovali, sa stali lukratívne „hrozienka“ v zdravotníctve, podobne ako je zdravotná doprava, dialýza, CT, magnetická rezonancia. A začal boj o „kšeft“. Mesačný príjem je paušál vo výške 27 883 eur plus za každý najazdený kilometer 0,7 eura plus platby za lieky. Výsledná mesačná suma je cca 32 tisíc eur (960 tisíc Sk). Kto prevádzkuje napríklad 30 takýchto staníc ZZS, má ročný zisk najmenej 1 mil. eur (30 mil. Sk). Samozrejme nemôže mať 4-člennú posádku a ďalšie nadštandardné prvky, lebo by si znižoval zisk. Keď záchranku prevádzkuje organizácia, ktorá zároveň prevádzkuje aj finančne podhodnotené výkony, v priemere má šancu držať sa v celkovej bilancii „nad vodou“. Výherca výberového konania na stanicu ZZS v Senici musel deklarovať výberovej komisii, že má okrem technicky vybavených sanitiek, priestorov pre stanicu, prístrešok pre sanitku aj personál. Nechápem preto, ak toto všetko splnil, ako je možné, že oslovuje náš personál a najmä hľadá lekárov pre stanicu v Senici a Gbeloch, ktorú tiež získali. Bude zaujímavé sledovať, ako a na akej úrovni bude zabezpečovať svoje povinnosti. Logicky by sme mali vyžadovať, aby ich poskytoval lepšie ako naša organizácia.

Úradníci od stola odpísali našu prevádzku záchranky bez toho, aby reálne videli ako funguje, akú má úroveň. Táto vláda sa pasuje do role sociálnej vlády a tvrdí, že robí všetko pre „ľud tejto krajiny“. Môj názor je, že výber poskytovateľov záchraniek je proti „ľudu tejto krajiny“ a je pre pár vyvolených v tejto krajine, ku ktorým naša poliklinika nepatrí.

Od 1. apríla 2010 (a nie je to „apríl“) bude záchranku v Senici prevádzkovať nový prevádzkovateľ. Obavy, že bude v Senici záchranka zrušená nemusíte mať. Veríme, že všetci, ktorí ste potrebovali zásah našich záchranárov pre seba či svojich blízkych ste boli s našimi službami spokojní. Prajem vám pevné zdravie a všetko dobré.

 

K téme  : 

Poliklinika chce opäť svoju záchranku. 23.7.09

Ministerstvo vyradilo polikliniku zo súťaže, presné dôvody neuviedlo   2.11.09