Choď na obsah Choď na menu
 


Platené parkovisko na námestí v Senici.

29. 5. 2011

 

 

 

Istý známy sa na mňa obrátil s dotazom:

"Objasni mi ako to funguje, aká je postupnosť pri schvaľovaní zámerov mesta.  13.apríla 2011 na stránke mesta informujú, že MsÚ predloží na 3.zastupiteľstvo konané 28.4.2011 zámer prenajat parkovisko súkromnej spoločnosti. Tudiž prenajímateľ bude vyberať parkovné.     Dnes je 14.apríl 2011, parkovisko je už pripravené, závory stoja.  To už teraz je isté že ten zámer poslanci 28.apríla schvália ? Ak to funguje týmto systémom, vsetci poslanci sú zbytocní ?"

Pravdupovediac, nevedel som čo mu odpovedať. Leda " V Senici je možné všetko."

Tá závora tam skutočne stojí.

 (Platené parkovisko tvorí 44 parkovacích miest, v čase od 18:00 do 06:00 bude parkovanie bezplatné, Pakrovisko bolo upravene na náklady mesta v čiastke 16 000 eur.) 

 

Čo na tento prenájom vraví aktivista P.Kalman?

Zdroj: facebook

 

 

Viac píše P.Kalman vo svojom blogu.:

 Vydojte to mesto do posledného centa – pokračujeme ďalej.


 

 

 

Samospráva nemá nikdy peňazí nazvyš, najmä ak má „naplniť svoju samosprávnu funkciu“. To ale neznamená, že pre vyvolených nie je vždy dostatok peňazí. Takáto reality show pokračuje ďalším kolom aj v Senici. Občania zo súťaže o prvú cenu už dávno vypadli. Ba čo viac oni sa v nej ako súťažiaci ani nikdy neobjavili.

Vo svojom blogu som písal o prenájme parkoviska bez súťaže, o „oprave“ tohto parkoviska, tak aby malo väčšiu kapacitu a vyšší výnos pre nájomcu. Ale v Senici nič nie je také ako sa zdá.

 

 

 

Primátor Parízek hovoril o rozšírení parkoviska ako o oprave. Ale zdá sa, že rozšírenie parkoviska sa opravou nedá nazvať. Počet parkovacích miest sa totiž zvýšil minimálne o jednu štvrtinu pôvodnej kapacity. Zhotoviteľ prebudoval stojiská pre kontajnery na komunálny odpad. A čo je najpodstatnejšie, chodník pre peších nahradili parkovacie miesta. Podľa stavebného zákona to je dôvod na vydanie stavebného povolenia. Ale to by si vyžadovalo súťaž, pretože zhotoviteľ by zhotovoval stavebné dielo. V Senici nepotrebujeme súťaž, mohla by sa tým znížiť cena a to nikto nechce. A už od roku 2007 máme podpísanú zmluvu s Technickými službami, ktoré nám dodávajú akékoľvek opravy, tak načo súťaž.

 

 

 

 

Zdá sa tiež, že ani Parízkovi ani vedúcemu oddelenia výstavby MÚ Senica sa nedá veriť. Na priamu otázku poslankyne koľko stála „oprava“, odpovedal Ing. Sališ „Okolo 16 tisíc € so všetkými prácami, ktoré tam boli zrealizované“ (tu – tretia strana zápisnice z 3. riadneho zasadnutia MZ). Ale to nie je pravda. Cena stavebných prác za „opravu“ je 20.747,90 €, faktúra s prílohou je

 

 

tu

 

 

. Všetky stavebné práce boli vykonané v marci 2011, pretože už od 1.4.2011 je parkovisko prenajaté firme BDS Invest s.r.o.. Dosť veľká chyba. Alebo to nebola chyba? Veď zastupiteľstvo sa konalo 28 apríla 2011, takmer mesiac od ukončenia všetkých stavebných prác. Čo sa zmenilo? Čo Technické služby fakturovali na viac? Aké práce? Kde boli vykonané?

 

 

 

 

 

 

 

Nájomca parkoviska BDS Invest s.r.o. platí ročné nájomné vo výške 1.279,02 €. Ak by už mesto neinvestovalo ani cent do tohto majetku, tak sa vynaložené náklady vrátia za viac ako 16 rokov. Mesto dosiahne ročný výnos z jedného parkovacieho miesta 29,07 €. V budúcom roku sa zvýši poplatok za prenájom parkovacieho miesta pre obyvateľa Senice z 66 € na 100 €. Mesto teda v tomto roku inkasuje o 1.625 € menej ako by inkasovalo pri prenájme svojim obyvateľom bez prostredníka. V budúcom roku to môže byť dokonca 3.121 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už je načase aby sa senická reality show skončila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimochodom, vedeli ste že na námestí sa mal stavat nový polyfunkčák? (Ako sa píše v pôvodnej nájomnej zmluve.)

 

 

 

Nová nájomná zmluva na prenájom parkoviska za Cieľom - pred novou lekárňou:

 

 

 

 

súvisiace : sme.sk

Bezplatné parkovanie bude v budúcnosti zrejme luxusom

  

zdroj:http://pavolkalman.blog.sme.sk

 Vydojte to mesto do posledného centa – pokračujeme ďalej.

 Samospráva nemá nikdy peňazí nazvyš, najmä ak má „naplniť svoju samosprávnu funkciu“. To ale neznamená, že pre vyvolených nie je vždy dostatok peňazí. Takáto reality show pokračuje ďalším kolom aj v Senici. Občania zo súťaže o prvú cenu už dávno vypadli. Ba čo viac oni sa v nej ako súťažiaci ani nikdy neobjavili.

 Vo svojom blogu som písal o prenájme parkoviska bez súťaže, o „oprave“ tohto parkoviska, tak aby malo väčšiu kapacitu a vyšší výnos pre nájomcu. Ale v Senici nič nie je také ako sa zdá.

 Primátor Parízek hovoril o rozšírení parkoviska ako o oprave. Ale zdá sa, že rozšírenie parkoviska sa opravou nedá nazvať. Počet parkovacích miest sa totiž zvýšil minimálne o jednu štvrtinu pôvodnej kapacity. Zhotoviteľ prebudoval stojiská pre kontajnery na komunálny odpad. A čo je najpodstatnejšie, chodník pre peších nahradili parkovacie miesta. Podľa stavebného zákona to je dôvod na vydanie stavebného povolenia. Ale to by si vyžadovalo súťaž, pretože zhotoviteľ by zhotovoval stavebné dielo. V Senici nepotrebujeme súťaž, mohla by sa tým znížiť cena a to nikto nechce. A už od roku 2007 máme podpísanú zmluvu s Technickými službami, ktoré nám dodávajú akékoľvek opravy, tak načo súťaž.

 Zdá sa tiež, že ani Parízkovi ani vedúcemu oddelenia výstavby MÚ Senica sa nedá veriť. Na priamu otázku poslankyne koľko stála „oprava“, odpovedal Ing. Sališ „Okolo 16 tisíc € so všetkými prácami, ktoré tam boli zrealizované“ (tu – tretia strana zápisnice z 3. riadneho zasadnutia MZ). Ale to nie je pravda. Cena stavebných prác za „opravu“ je 20.747,90 €, faktúra s prílohou je tu. Všetky stavebné práce boli vykonané v marci 2011, pretože už od 1.4.2011 je parkovisko prenajaté firme BDS Invest s.r.o.. Dosť veľká chyba. Alebo to nebola chyba? Veď zastupiteľstvo sa konalo 28 apríla 2011, takmer mesiac od ukončenia všetkých stavebných prác. Čo sa zmenilo? Čo Technické služby fakturovali na viac? Aké práce? Kde boli vykonané?

 Nájomca parkoviska BDS Invest s.r.o. platí ročné nájomné vo výške 1.279,02 €. Ak by už mesto neinvestovalo ani cent do tohto majetku, tak sa vynaložené náklady vrátia za viac ako 16 rokov. Mesto dosiahne ročný výnos z jedného parkovacieho miesta 29,07 €. V budúcom roku sa zvýši poplatok za prenájom parkovacieho miesta pre obyvateľa Senice z 66 € na 100 €. Mesto teda v tomto roku inkasuje o 1.625 € menej ako by inkasovalo pri prenájme svojim obyvateľom bez prostredníka. V budúcom roku to môže byť dokonca 3.121 €.

 Už je načase aby sa senická reality show skončila.

 Pavol Kalman, nedeľa 4. decembra 2011 17:22

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.