Choď na obsah Choď na menu
 


Modernizácia osvetlenia

18. 1. 2011

zdroj: senica.sk/ nasasenica

Modernizácia osvetlenia

Začiatkom septembra (2010) začali rekonštrukčné práce na verejnom osvetlení v meste Senica s cieľom odstrániť nevy hovujúci technický stav osvetľovacej sústavy na dvoch najvýznamnejších uliciach prechádzajúcich stredom mesta – Štefánikovej a Hviezdoslavovej. Mesto S e n i c a získalo na zmodernizovanie verejného osvetlenia nenávratný finančný príspevok vo výške 250 000 eur z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky a sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Ako prvá sa začala modernizovať osvetľovacia sústava na Štefánikovej ulici, na ktorej bude vymenených 58 osvetľovacích miest. Na ulici budú zdemontované staré stožiare, ktoré budú nahradené novými žiarovopozinkovanými stožiarmi spolu s výložníkmi a svietidlami s rovným sklom dokonale eliminujúcim svetelný smog. Všetky svietidlá budú vybavené inteligentným stmievacím prvkom, umožňujúcim znižovanie intenzity osvetlenia v nočných hodinách. Súbežne s rekonštrukciou verejného osvetlenia na Štefánikovej ulici bude prebiehať aj modernizácia osvetľovacej sústavy na Hviezdoslavovej ulici, na ktorej bude vymenených 69 osvetľovacích miest. Jedno osvetľovacie miesto bude doplnené do existujúcej vetvy s cieľom dodržaniu platných svetelnotechnických noriem. Na oboch uliciach budú vymenené aj technicky zastaralé rozvádzače verného osvetlenia. Nové rozvádzače budú vybavené systémom efektívneho riadenia verejného osvetlenia ERYX s logickým GSM automatom komunikujúcim SMS bránami pomocou GSM modemu, umožňujúcemu riešiť diaľkovú správu osvetlenia, identifikáciu poruchy, kontrolu stavu, riadenie v reálnom čase, rýchlu reakciu na havarijné situácie.

Čítaj viac na  http://www.senica.sk/download/nasasenica/nasasenica_09_2010.pdf

 

 Poznámka: 

(predkladatel - RRA Senica M.Lidaj, dodávateľ stavebných prác - Tech,služby mesta Senica)

Zoznam žiadostí o NFP schválených v rámci výzvy KaHR-22VS- 0801 

 Dodatok k zmluve o NFP s Min.H SR č.2 

 Dodatok k zmluve o NFP s Min.H SR č.3 - (oprav.,neopravnene vydavky)

 

Verejne Obstaravanie Osvetlenie Se