Choď na obsah Choď na menu
 


Mimovládky. Extrémizmus na Slovensku

10. 3. 2016

 

zdroj: http://www.sho.sk/clanok/1389/extremizmus-na-slovensku

Tomáš Kopřiva

21.09.2013 27 36 069 archív

Extrémizmus. Slovo, pri ktorom poslucháč, alebo čitateľ okamžite spozornie. V mozgu sa okamžite aktivujú obranné a odsudzujúce mechanizmy, ktoré sú pripravené neomylne pranierovať nositeľa tohto pomenovania. Oficiálne je extrémizmus definovaný ako správanie dramaticky sa odlišujúce od všeobecne akceptovaných stanov. Na základe tejto definície žiaľ musím dať za pravdu tým, ktorí tvrdia, že extrémizmus na Slovensku je na vzostupe a nejedná sa len o

Väčšina mimovládnych organizácií je platená zo zahraničia, či už americkou, alebo inou ambasádou, alebo Nadáciou otvorenej spoločnosti, ktorej nešéfuje nik iný ako George Soros, „filantrop“, ktorý zbohatol špekuláciami na burze. akési cielené rozdeľovanie spoločnosti vymysleným vnútorným nepriateľom. Hrozba extrémizmu je reálna a pri neriešení situácie môže problém dorásť do ozrutných rozmerov s dlhodobým, devastačným dopadom na celú spoločnosť.

 

 

Nová doba, nové metódy

Tak, ako najväčších zlodejov nenájdeme v potravinách strkajúc si pod plášť flašu lacného vína, ale nájdeme ich bezpečne ukrytých v bielych golieroch usmievajúc sa z parlamentných lavíc, tak aj časy primitívneho pouličného extrémizmu, ktorý sa prejavoval násilnosťami medzi jednotlivými znepriatelenými skupinami, či protestovaním proti všetkému a každému sú nenávratne preč.

 

Dnes sa extrémizmus pretavil do podoby, ktorá je pre spoločnosť krajne nebezpečná tým, že sa jej darí svoju extrémnu a radikálnu povahu skrývať. Ľudia, ktorí extrémistické hnutia na Slovensku organizujú a zastrešujú, používajú jednoduché, ale účinné  metódy na vytvorenie ilúzie, že oni jediní sú šíriteľmi toho zaručene správneho svetonázoru a že konajú v záujme všeobecného dobra a hlavne z poverenia väčšiny. Že oni sú tí, ktorí majú právo hovoriť, kto je ten dobrý a kto zasa ten zlý. Žiaľ, musím konštatovať, že sa im to v značnej miere darí a to hlavne vďaka ich prepojeniu na médiá a politickú scénu, a to nielen tú slovenskú.

 

Zarážajúci je fakt, že tieto skupiny nevznikajú z akéhosi vnútorného pnutia časti obyvateľstva, ale sú importovaným a čisto marketingovým produktom cudzích záujmov. Pričom ten hlavný záujem je destabilizácia spoločnosti, jej úplná fragmentácia a tým znemožnenie vytvorenia účinnej obrany. Obrany proti rozkladu a úpadku štátotvorného slovenského národa.

 

Kto je kto

Na Slovensku existuje niekoľko extrémnych ideologických prúdov. Všeobecne medzi tie najnebezpečnejšie a momentálne aj nadiskutovanejšie patria hnutia šíriace etnickú neznášanlivosť voči  majorite a hnutia, ktorých hlavným cieľom je zničenie tradičných morálnych základov našej spoločnosti. Tieto sú zhmotnené v podobe konkrétnych organizácií, ktoré sú navzájom prepletené, či už personálne, alebo finančne.

Medzi tie najznámejšie takzvané mimovládne organizácie patria napríklad: Ľudia proti rasizmu na čele s Irenou Biháriovou, Inakosť Martina Macka, Inštitút ľudských práv Petra Weisenbachera, Nadácia Milana Šimečku a niekoľko ďalších. Väčšina mimovládnych organizácií je platená zo zahraničia, či už americkou, alebo inou ambasádou, alebo Nadáciou otvorenej spoločnosti, ktorej nešéfuje nik iný ako George Soros, „filantrop“, ktorý zbohatol špekuláciami na burze. Jeho materská organizácia Open society foundation – OSF prevádzkuje svoje pobočky vo vyše päťdesiatich krajinách sveta, pričom ich hlavnou agendou je rozklad národného, kresťanského a morálneho zmýšľania. Rovnako podporuje potratové programy či organizácie podporujúce samovraždy.

--------------------------------------------------------------------------

IRENA BIHÁRIOVÁ

Podľa cigánskej aktivistky Ireny Biháriovej je skoro každý na Slovensku rasista. Za svoje konštatovania dostáva štedré dotácie. --------------------------------------------------------------------------

Etnický extrémizmus pramení z nenávisti voči všetkému hostiteľskému, voči majorite, konkrétne slovenskému národu. „Aktivisti“ pôsobiaci v tejto oblasti sa neustále pokúšajú presviedčať väčšinové obyvateľstvo, že ono je zodpovedné za cigánsku neprispôsobilosť. Že Slováci sú vinní tým, že nedokázali vytvoriť vhodné podmienky na integráciu cigánskej populácie. Vinní za kriminalitu, vinní za hygienické návyky, vinní za populačnú explóziu a nevzdelanosť.

Ďalšou stranou veci je postoj vlády, ktorá dlhodobo chráni neprispôsobivých občanov na úkor väčšiny a nezdráha sa pritom použiť fyzické násilie a zastrašovanie. Tragédia je to, že prenasleduje ľudí, ktorí im dali moc. A to všetko na príkaz ich pánov z Bruselu. S pocitom beztrestnosti potom ľahko dochádza ku okrádaniu a znásilňovaniu stareniek, vykopávaniu elektrického vedenia, terorizovaniu učiteľov, okrádaniu školákov, či plieneniu úrody.

Väčšiu úspešnosť majú organizácie zneužívajúce takzvanú LGBT problematiku (lesbický, gay, bisexuálny a transrodový). Medzi ich úspechy môžme zaradiť napríklad teraz už každoročné organizovanie nechválne známej exhibície perverzity pod názvom Dúhový pochod, kde sa prezentujú psychicky chorí ľudia importovaní zo zahraničia (na Slovensku je ich vďaka Bohu zatiaľ minimum, ak vôbec), ktorá je navyše podporovaná politikmi ako Milan Ftáčnik či Monika Beňová, čo už samo o sebe svedčí o ľuďoch, ktorí sa v daných kruhoch pohybujú.

Najnovším „úspechom“, ak sa tak dá nazvať útok na tých najbezbrannejších – na deti a mládež, je vydanie publikácie pre študentov škôl, financované ministerstvom zahraničných vecí na čele s nechválne známym Miroslavom Lajčákom, sumou 15 000 eur. Jedná sa o publikáciu, ktorá „má odstrániť pretrvávajúce negatívne stereotypy“ o LGBT. V preklade má novej generácii vtĺcť do hláv posolstvo o tom, že úchylka je v modernom a pokrokovom svete norma. Na svedomí ju má Peter Weisenbacher z Inštitútu pre ľudské práva.

Tento krok je pochopiteľný, každému je totiž jasné, že súčasnú generáciu, ktorá má ešte ako tak triezvy pohľad na svet sa im jednoducho demoralizovať nepodarí a preto im ostáva jediné, útočiť na tých, ktorí sa proti takémuto nátlaku brániť nevedia.

Ľudia ako Biháriová, Weisenbacher, Mihaly či Macko sa snažia navodiť dojem, že oni sú tí, ktorí zastupujú záujmy väčšiny. Oni sú tá spanilá jazda, ktorá vyženie tých tradicionalistických bláznov z našej vlasti. Sú si však vedomí toho, že to všetko je len ilúzia, a oni sú absolútne zanedbateľné zrnko piesku na pláži. Preto im ostáva jediné, klamstvo.

 

Vlk baránkom

Ako presvedčiť človeka o svojej pravde? V prvom rade musíte vzbudiť v danej osobe dôveru. To sa robí jednoducho vymyslením vznešeného, akoby oficiálneho názvu. Dôležité sú slová ako inštitút, alebo nadácia, ktoré okamžite vzbudzujú v človeku pocit dôveryhodnosti, vedeckosti. Druhý krok je potvrdiť túto dôveru z iných zdrojov. Robí sa to cez spriaznené médiá, kde sú výstupy z týchto organizácií hojne citované. Tým sa posúvame na ďalší stupeň, stupeň akceptovanej autority. Nikto síce nevie, kde sa organizácie zobrali, nikto nevie koho záujmom slúžia, kto za nimi stojí,  ale všetci ticho akceptujú, že sa tieto pasovali za hovorcov celej spoločnosti.

Po získaní moci hovoriť a byť počutý všade, rozhodovať, čo je pravda a čo nie je, už potom nič nebráni postupnej demontáži tých najzákladnejších národných a morálnych princípov.Nič z toho by však nebolo možné bez posvätenia vládnúcej „elity“. Tým, že slovenská vláda pracuje plne a bez výhrad podľa rozkazov z totalitnej a dekandentnej Európskej únie, ktorej jediným účelom je likvidácia národných štátov, je však toto posvätenie samozrejmosťou.

Základný pilier všetkých týchto organizácií spočíva v nenávisti voči všetkému národnému, tradičnému a morálnemu. Ich úlohou je rozložiť všetky hodnoty, ktoré vznikali tisícky rokov. Samozrejme sa ponúkajú otázky: „Prečo to všetko robia? V koho prospech?“ Odpoveď je až príliš očividná a v tejto súvislosti sa hodí spomenúť citát: „Len malé lži treba skrývať, tým veľkým aj tak nikto neuverí... “ Totiž jediným dôvodom existencie podobných indivíduí a zoskupení je slúžiť pri napĺňaní nového totalitného svetového usporiadania. To je možné dosiahnuť len cez plánovaný chaos. Rozdeľ a panuj. Takéto jednoduché to je! Len spoločnosť etnicky nesúrodá a morálne skazená sa dá ľahko ovládať.

--------------------------------------------------------------------------

CIEĽ JE ZNIČIŤ MANŽELSTVO A RODINU

Homosexuálna aktivistka priznáva, že účelom boja za práva sexuálnych menšín je zničiť rodinu. Najradšej by bola, ak by manželstvá neboli pre nikoho. --------------------------------------------------------------------------

Na druhú stranu treba dodať, že nie všetci sa angažujú v podobných organizáciách so zlým úmyslom. Niektorí skutočne aj veria agende, ktorú hlásajú. Buď na základe ojedinelého negatívneho zážitku, alebo pod vplyvom masívnej propagandy a slabej osobnosti, neschopnej vlastného úsudku. 

Všeobecne sa nás títo „aktivisti“ snažia vmanipulovať do pocitu, že sa musíme doťahovať na „vyspelé európske národy“. Týmto psychologickým nátlakom nám jasne hovoria, že sme primitívny, východoeurópsky národ, ktorého zmýšľanie je na úrovni stredoveku. Lenže človek si musí odpovedať na jednu základnú otázku. Je naozaj „Západ“, ktorý sa utápa v zrútenom špekulatívnom finančníctve, ktorý stráca všetky morálne zábrany a stáva sa otvorene dekadentným, ktorý podporuje teroristické režimy v USA či Izraeli príkladom hodným nasledovania? Naozaj sa chceme dotiahnúť na krajiny, ktoré smerujú k zániku? Každý sa musí rozhodnúť sám, na koho stranu sa pridá.

Ďaľším znakom podobných združení je odmietanie komunikácie a diskusie. V priamej konfrontácii totiž títo ľudia nemajú šancu uspieť. Všetky ich „argumenty“ sú postavené na emocionálnom vydieraní, psychologických trikoch a prekrúcaniu pravdy. Preto sa zásadne nepúšťajú do debaty, mažú diskusie na internetových fórach a na každú oponentúru reagujú podráždene až agresívne. Neuvedomujú si však, že takýmto správaním obnažujú svoju nedemokratickú podstatu a odpudzujú aj tých niekoľko naivných priaznivcov, ktorých ešte majú.

 

Panoptikum hrôzy

Odporúčam navštíviť stránku 100názorov (kde sa mimochodom dozviete názor jeden, ale v sto rôznych odtieňoch), kde sú všetci títo „aktivisti“ na jednom mieste. Je neskutočné, že takéto dusno medzi ľuďmi vytvára niekoľko desiatok profesionálnych, dobre zabezpečených „revolucionárov“.

Upozorňujem však, že návšteva tejto stránky je na vlastné riziko. Perly ducha, aké zo seba dokážu títo ľudia vyprodukovať naozaj neznesú porovnanie s ničím, s čím sa dostane bežný človek do kontaktu.

Napríklad Romana Schlesingerová, organizátorka zvráteného Dúhového pochodu priznáva, že jej hlavný cieľ je, aby sa z väčšiny, jej slovami z extrémistických, homofóbnych a rasistických ľudí (to znamená zo všetkých normálnych a morálnych), stala menšina! Je potrebné jasnejšie priznanie zámerov týchto ľudí? Myslím, že nie.

--------------------------------------------------------------------------

CIGÁNSKY BOJOVNÍK PROTI RASIZMU JE PEDOFIL.

Z bojovníka proti rasizmu sa vykľul pedofil. Riaditeľ slovenskej pobočky Európskej siete proti rasizmu Miroslav Lacko pohlavne zneužíval mladých chlapcov. Cez sociálne siete na internete ich najprv nútil, aby mu posielali fotografie, na ktorých sú nahí a neskôr sa s nimi aj stretával.  --------------------------------------------------------------------------

Zavádzanie a manipulácia je ďalšou zbraňou Schlesingerovej. V jednom zo svojich výstupov prirovnáva menšinu telesne postihnutých, konkrétne vozíčkarov ku menšine LGBT, čo je samozrejme absolútny nonsens. Človek na vozíku je telesne postihnutý, jeho telo je reálne poškodené, väčšinou nie jeho zavinením. Avšak exhibicionistický homosexuál je chorý človek, ktorý odmieta priznať a akceptovať svoju chorobu a čo je horšie, snaží sa ju agresívnym spôsobom vnútiť zdravej populácii ako prirodzený, zdravý stav. Potiaľto je to jeho osobná tragédia a potencionálne nebezpečenstvo pre spoločnosť. Avšak v okamihu, kedy si s rovnako postihnutým partnerom vynucuje právo, ktoré prislúcha nepopierateľne len páru muž – žena, to znamená právo na výchovu detí, stáva sa zločincom. Zločin na dieťati je tým najväčším zločinom, ktorý môžeme proti jednotlivcovi spáchať. Dieťa je v takomto perverznom prostredí vystavené nenávratnej psychickej degenerácii. Navyše netreba zabúdať ani na fakt, že väčšina pedofilov je aj homosexuálmi.

Ďalšie pamätihodné výroky pochádzajú od Michala Havrana z Inštitútu ľudských práv. Okrem toho, že priznáva, že za Ficovej vlády sú ideálne podmienky na naplnenie ich agendy, či jednoznačne prisudzuje cigánsky problém väčšinovej spoločnosti a jej neschopnosti sa s daným problémom „humánne“ vysporiadať, tak nad sebou bez okolkov vynáša rozsudok myšlienkou, že sa musíme zbaviť etnického uvažovania, inými slovami musíme zabudnúť na to, že sme Slováci. Takto by som mohol pokračovať ešte niekoľko stránok, vyjadrenia týchto ľudí sú totiž tak absurdné, že voľne povedané, čo veta, to unikát.

 

Opäť budú trpieť nevinní

Jednou z najsmutnejších vecí na celom pôsobení týchto organizácií je fakt, že napriek tomu, že sami seba identifikujú  ako zástupcov menšín, tak sú to práve oni, kto je pre menšiny tým najväčším nepriateľom. Vnášajú medzi väčšinovú spoločnosť a menšiny extrémne napätie, ktoré je neudržateľné a  nesmeruje a ani nemôže smerovať ku akémukoľvek riešeniu. Toto napätie neustále narastá a skôr či neskôr musí nutne dôjsť ku jeho eskalácii. Avšak ten, kto ponesie oprávnený hnev väčšiny nebudú títo agenti, ktorí už budú v tú chvíľu v bezpečí u svojich chlebodárcov v zahraničí, ale práve tie menšiny, za ktoré sa oni dnes tak „statočne“ bijú.

V skutočnosti sú zástupcami nadnárodnej bankársko-slobodomurárskej agendy a obhajujú tie najextrémnejšie prejavy menšinových spoločenstiev.

Treba byť opatrný. Spomeňme si na žabu v hrnci. Pomaly ju uvaríme a tak je to aj s nami. Extrémisti sa snažia neustále posúvať hranice. Teraz homosexuáli, neskôr pedofili a zoofili. Teraz ustúpime neprispôsobivým Cigáňom, neskôr budeme trpieť pod nájazdom tisícov prisťahovalcov z Afriky a moslimských krajín. Ustúpime raz, budeme ustupovať celý život, až na samý okraj priepasti. Všetko ide postupne, tak ako v Európe. Nedovoľme im zničiť naše malé, ale krásne Slovensko, náš domov, našu vlasť, našu rodinu a našu budúcnosť.

Vlci v baránkovom rúchu sú tí naozajstní a jediní nepriatelia slobody, spravodlivosti a mieru! Oni sú ten rozkladný prvok, zhubný nádor našej spoločnosti. Oni otravujú srdce nášho národa. Kým tu budú títo rozvracači porozumenia, nikdy nezavládne v našej krajine pokoj!

Ľudia sa zobúdzajú, ale viera v zmenu nestačí, všetci svorne ako rodina musíme pracovať na tom, aby tento krajnenebezpečný extrémizmus úplne vymizol z našej spoločnosti a ostala po ňom  už len zmienka v učebniciach.