Choď na obsah Choď na menu
 


COVID-19 a nutnost očkováni? Čipy v lidském těle. Odmítněte je!

10. 4. 2020

 

zdroj: https://skristem.cz/cipy-v-lidskem-tele-odmitnete-je/

Čip v lidském těle. Realita nebo budoucnost? Bude mít každý člověk v těle čip? Budeme za pár let chodit s čipem pod kůží? Blíží se čipová totalita? Jsou čipy v lidském těle závadné?

Co je RFID čip? RFID je zkratka pro Rádio frekvenční identifikaci. Jedná se miniaturní bezdrátové zařízení velikosti zrnka rýže, které nepřetržitě vysílá rádiový signál, který zachytí čtečka RFID čipů. Každý čip má své identifikační číslo, kterým ho lze identifikovat. Čtečka pak odhalí, o jakou osobu se jedná. Čip se implantuje pouze několik milimetrů pod kůži a může tam být celý život. Celá procedura trvá necelou minutu.

čipování

RFID čipy není hudba budoucnosti!
V současnosti se RFID čipy neimplantují pouze ve zdravotnictví nebo z hlediska bezpečnosti (hlídání dětí apod.). RFID čipy implantují svým zaměstnancům i soukromé firmy! Například jedna švédská firma implantuje RFID čipy svým zaměstnancům už delší dobu. Zaměstnanci tak mohou bez karty ovládat dveře a kopírky. Firma plánuje, že v budoucnu budou moci očipovaní zaměstnanci kupovat ve firemní kantýně obědy a svačiny, a budou napojeni na lékařský systém, který bude nepřetržitě hlídat jejich zdravotní stav. Více video…

Video přehrávač
Další video o čipování lidí…

Video: Čipování lidí, RFID čipy (Čipy v lidském těle)

Čipování a Bible
Píše se v Bibli o čipování lidí? Někteří křesťané vidí čipování lidí v Janově Zjevení:

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“
Bible 21, Zjevení 13,16-18

„Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“
Bible 21, Zjevení 14,9,12

Je „znamení šelmy“ čipování lidí? To si nemyslím. Tím ale neříkám, že čipování lidí je v pořádku! Čipování lidí je velké zlo! Problém vidím v tom, že kdyby bylo jediným „znamením šelmy“ čipování lidí, bylo by to příliš průhledné. Snadno by šlo odhalit období Ježíšova druhého příchodu (nástupem Antikrista, který vytvoří čipovou totalitu). Vždyť Ježíš přijde velmi nečekaně, jako „zloděj v noci“, ne až to bude mnoha křesťanům známé. Navíc, není vaše věc znát časy a doby!

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible 21, Skutky 1,7

Pokud někdo tvrdí, že jediným „znamením šelmy“ je čipování lidí, ten oddaluje příchod Ježíše do daleké budoucnosti (až bude většina lidí na světě očipovaná…). Teorie čipové totality říká, že dokud nebudou mít všichni lidé čip, Ježíš nemůže přijít, můžeš žít v klidu. To může v křesťanech vyvolávat laxnost, nebdění!

Co může být tedy „znamením šelmy“? Podle mého názoru toho může být strašně moc. Je to všechno od antikristů (kteří se snaží ovládat lidstvo), co člověka svede k hříchu. Např. se může jednat o finanční zotročení (půjčky – předlužit se). Čelo může znamenat MYSL a RUKA vykoná „znamení šelmy“. Ruka např. podepíše úvěrovou smlouvu, která bude mít za následek finanční otroctví. Problém jsou hypotéky, které jsou velmi často na celý život. Anebo třeba víc půjček. Půjčím si na bydlení, auto, mobil… Jedna půjčka nemusí být problém, pokud to tedy nebude člověka zotročovat (finančně, časově atd.).

Zamyslete se nad tím, rozsuzujte, bděte! Rozhodně se nenechte čipovat!

 

******************************************************************************

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2020/04/05/a-je-to-tady-bill-gates-se-rozpovidal-znovu-opakujeme-ockovat-se-nedejte-nebo-dusi-ztratite-poselstvi-varovani-mluvi-zcela-jasne/?fbclid=IwAR0MLJLXxg2ugrQpG1eXV_jGrOnhBzKpFByDA7FFikz5v0Stv6_UuRuG3FU

A je to tady! Bill Gates se rozpovídal! Znovu opakujeme: Očkovat se nedejte! A Průkaz digitální imunity nechtějte! Pravděpodobně se už jedná o v Bibli ohlášené: ZNAMENÍ ŠELMY! Přijetí znamená ztrátu duše! Bible i poselství Varování mluví zcela jasně

Průkaz digitální imunity, o kterém mluví Bill Gates v rozhovoru (viz video v originálním článku) může být rovnou i součástí čipu 666 z Apokalypsy svatého Jana! V každém případě platí: JAK OČKOVÁNÍ, TAK IMPLANTACE ČIPU 666 K PLACENÍ NAKUPOVÁNÍ-PRODÁVÁNÍ A JAKÝKOLI ČIP POD KŮŽI NA PRAVÉ RUCE NEBO NA ČELO, KDEKOLI NA VLASTNÍM TĚLE, JSOU NAPROSTO NEPŘIJATELNÉ!!!!

I za cenu pronásledování, i za cenu ztráty života TOHLE JE BOJ O DUŠE, PŘÁTELÉ!

VIDEO: Bill Gates v rozhovoru pro TED odhalil, že pro obnovu globálního cestování po světě budou lidé muset mít Průkaz Digitální Imunity, který ponese informace o tom, jestli je člověk očkovaný proti COVID-19, anebo jestli v minulosti nemoc prodělal a má tudíž protilátky! Nikdo bez digitálního průkazu se už nikam v blízké době nedostane, informace se zřejmě stane součástí biometrických záznamů v pasech, informace o očkování a o prodělání nemoci se stane klíčovou i pro učitele, prodavače, pokladní, úředníky a pro miliony zaměstnanců ve službách, kde lidé přichází do kontaktu s většími objemy lidí!

Spoluzakladatel Microsoftu, filantrop a aktivista Bill Gates odpálil další informační nálož, na kterou jsme na Aeronetu už několik týdnů připravovali českou veřejnost. Je to konečně venku oficiálně, a to přímo od Billa Gatese. Ten se totiž v rozhovoru s Chrisem Andersonem v rámci platformy TED rozpovídal o Coronaviru a o tom, co plánuje Melinda & Bill Gates Foundation ve spolupráci s americkými farmaceutickými laboratořemi, americkou federální agenturou pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a ve spolupráci s univerzitou Johns Hopkins, která v USA zastřešuje monitoring virové nákazy Coronaviru. V rozhovoru totiž Bill Gates přiznal, že nakonec budou mít všichni lidé certifikát, který bude potvrzovat, jestli jsou lidé očkovaní proti Coronaviru, anebo jestli v minulosti prošli nemocí COVID-19 a mají tak vytvořené protilátky.

Bill Gates v rozhovoru [1] na rovinu uvedl, že nebude možné, aby se znovu cestovalo po světě jako před vypuknutím virové epidemie, protože mnoho zemí bude i v budoucnu stále v situaci, že nákazu nebudou zvládat, takže do těchto zemí budou moci jezdit jen lidé s certifikáty, které se v USA stanou s nejvyšší pravděpodobností součástí datového obsahu biometrických pasů. Každý člověk bude mít tzv. Průkaz digitální imunity, který bude obsahovat informaci, jestli osoba je očkovaná proti COVID-19, anebo bude obsahovat informace o prodělání této nemoci, což bude znamenat, že osoba má přirozené protilátky v těle. Tyto dvě skupiny osob budou moci cestovat po světě a budou se moci i vracet domů bez toho, aby jim hrozily po návratu karantény. Osoby bez průkazu by jednak po návratu musely rovnou do karantény, ale je velmi pravděpodobné, že bez průkazu by vůbec ani z USA nemohl lidé odletět a odcestovat.

Průkaz digitální imunity jako nový doklad opravňující k vycestování za hranice anebo k uzavření pracovní smlouvy se zaměstnavatelem

Tento průkaz digitální imunity by zřejmě neměl podobu nějakého samostatného dokumentu, i když vyloučit to nelze, jednalo by se podle všeho o rozšíření balíku informací uložených v biometrických pasech. Celní a hraniční kontrola by tak hned viděla, jestli osoba na vstupu do země je očkovaná, anebo má z minulosti imunitu vytvořenou prodělanou nemocí z dřívější doby. Taková osoba by byla na hranici do země vpuštěna. A teď přichází to hlavní, co by mělo v lidech vyvolat oprávněné obavy a děs.

Pokud osoba nebude očkovaná a ani v minulosti nemoc Covid-19 neprodělala a nemá tak imunitu, potom je velmi reálné, že jí vůbec nebude umožněn nejen vstup do dané země, ale velmi pravděpodobně jí nebude umožněn ani odlet nebo odjezd z domovské země. A když člověk nemoc COVID-19 nikdy neměl a přesto bude potřebovat cestovat, tak co mu zůstane jako jediné řešení? Bude se muset nechat očkovat! Nemáš očkování, nikam tě nepustíme!

Bill Gates na přednášce o virové nákaze.

A pozor, tady začíná velice nebezpečná a tenká linie, na kterou v posledních dnech a týdnech velmi ochotně skáče i česká alternativa a viděl jsem stejné reakce i u politiků SPD. Nákaza COVID-19 způsobila zavření hranic a de facto pozastavení Schengenu. Konceptuálně naivní a lehce tupí politici na alternativě jásají, jak je to skvělé, že teď nemohou migranti nikam cestovat. No, migranti sice necestují, ale necestují ani čeští občané, takže to je řešení, které připomíná vylití vaničky i s dítětem. Nejprve přes hranice Schengenu se v roce 2015 valí hordy migrantů a nikdo je neblokuje, snad kromě Maďarska. V roce 2020 nastává opačný extrém, kvůli viru se zavírají neprodyšně hranice, ale ne pro migranty, ale pro občany. A ve jménu zvládání krize se nyní objevují informace o tom, že globální cestování bude po utlumení krize možné obnovit jen za podmínek, že lidé budou mít průkazy digitální imunity, to znamená průkazy o očkování.

Bez digitálního certifikátu o očkování se stanete nežádoucími osobami, budou se váš štítit jako nositelů morových ran

Ochrana hranic před nakaženými lidmi je ale pouze záminka a je to hlavně jenom začátek mnohem drsnějšího využití průkazů digitální imunity. V USA se totiž začíná mluvit o tom, že všichni zaměstnanci v soukromém a veřejném sektoru, kteří se po virové krizi vrátí do práce, by měli mít nějaký certifikát nebo průkaz, který prokáže, že lidé jsou buď očkovaní proti COVID-19, anebo že se uzdravili z nemoci a mají tudíž v těle vytvořené protilátky a mají tak imunitu. Tímto průkazem by podle Billa Gatese měli disponovat všechny osoby, které přichází v zaměstnání do styku s větším množstvím osob, a nezáleží na tom, jestli jde o zákazníky, nebo o spolupracovníky. Chápete, kam to směřuje? V první fázi to bude vypadat tak, že zpátky do práce se bez tohoto certifikátu nebudou moci vrátit osoby, které pracují na pozicích s vysokým počtem osob, se kterými přichází do kontaktu.

Bill Gates je častým hostem TED platforem.

V první řadě to budou učitelé a všechny děti ve školách a ve školkách, dále všechny prodavačky a pokladní u kas, dále zdravotní sestry, lékaři, zaměstnanci domovů důchodců a v nich umístění důchodci. Bude se to týkat všech policistů, vojáků a hasičů. Stejně tak se to bude týkat všech státních zaměstnanců v úřadech. Ovšem největší skupinou budou živnostníci, kteří pracují ve službách. Ti totiž přichází do kontaktu se stovkami klientů týdně. Pro výkon živnosti tak v blízké době budou nutné splnit další podmínku, mít povinné očkování proti COVID-19. Výjimky možná dostanou jen živnostníci, kteří prodávají své služby zásadně online, a zřejmě v nehmotné podobě, protože v případě zasílání fyzického zboží by mohl virus z neočkovaného živnostníka přejít na balíček nebo zboží uvnitř balíku.

Vaše děti se stanou rukojmími v boji globalistů za proočkování celé planetární populace

Děti, které rodiče odmítnou očkovat, nebudou moci do školky a do škol. Jenže, protože docházka do školy je povinná, vzniká tím paradox ve smyslu Hlavy 22 z románu amerického spisovatele Josepha Hellera. Dítě sice nebude povinné nechat očkovat, ale pro účast na školní docházce, která je povinná pro dítě, je očkování nezbytnou podmínkou pro přijetí na školu. Rodič je povinen poslat dítě do školy, ale není povinen jej nechat očkovat. Bez očkování ale dítě nesmí do školy, do které ale podle zákona o vzdělání nezletilých musí. Ve výsledku to tak znamená, že rodič buď musí nechat dítě očkovat, aby mohlo chodit do školy, anebo nenechá dítě očkovat a sociálka dítě odebere pro hrubé zanedbání péče o dítě z důvodu neplnění školní docházky. Odebrané dítě je potom naočkováno v dikci sociálky a dítě nastupuje do školy.

Takto bude v blízké budoucnosti vypadat vakcína proti Coronaviru.

Bez průkazu digitální imunity, tedy bez očkovacího certifikátu, nebude možné sehnat žádné zaměstnání. Firmy, organizace a podniky, vyděšené z hrozby karantén, se budou děsit a štítit neočkovaných kolegů, spoluzaměstnanců, studentů, žáků, dětí ve školkách. Vznikne tak celospolečenská hysterie a lynčování neočkovaných osob, protože lidé se jich budou bát a štítit jako potenciálních přenosových vektorů pro Coronavirus.

A najednou zjistíte, že vůbec nešlo o nějaké hranice, o ochranu proti nějakým migrantům, že vůbec nebylo smyslem chránit zdraví v zemi, ale jediným cílem bylo vytvořit hysterii, vyvolat mamutí strach, který přeprogramuje myšlení veřejnosti do nového módu myšlení, že bezpečný člověk v mém okolí je pouze očkovaný člověk, jeho očkované dítě, jeho očkovaná rodina. Kdo nebude očkovaný, budou mu na dveře bytu anebo domu malovat nápisy s varováním, že je to roznašeč virů, i když to nebude vůbec pravda.

Práská celá rodina: Soused kouří bez roušky, žerou oběd na verandě se sundanými rouškami, honem sem přijeďte, pane příslušníku!

Všimněte si, jak čeští občané začali hromadně udávat své sousedy za to, že je viděli na balkoně kouřit bez roušky. Ono se ani přes roušku moc kouřit nedá, ale i když policie žádá občany, aby tato nesmyslná udání neoznamovali, tak brouk do halvy občanů už je zasazen, vrtá v hlavě a lidé visí u okna od rána do večera, pozorují spoluobčany a pravidelně udávají spoluobčany za roušky na půl huby atd. Lidé udávají sousedy i za jídlo na verandě bez roušky, jako kdyby se snad oběd dal jíst přes roušku. Napsala nám čtenářka, že soused je včera udal, když na verandě měli oběd. Hysterie ve společnosti je zaseta a je to vidět v situacích, kdy lidé fyzicky napadají a mlátí osoby, které se na ulici objeví bez roušky. Fašizace je tak ve společnosti indukována a česká ovčanská žába je vařená, lehce připečená a je připravena vyskočit a zahryznout se spoluobčanovi do krku kdykoliv, kdy k tomu bude záminka.

Očkování se stane povinností pro zaměstnance a pro lidi, kteří budou cestovat.

Bill Gates tak z pozice globalisty odhalil, o čem jsem psal už před několika týdny. Současná krize povede k tomu, že globální trhy a ekonomika budou tlačit na to, aby se lidé nechali hromadně očkovat, pakliže neprodělali sami nemoc, aby mohli volně cestovat po světě a aby lidé mohli chodit do práce a do pracovních kolektivů a nehrozilo, že neočkovaný člověk nakazí svého kolegu a tím pádem hned přiletí hygiena, zavře celou fabriku a uvalí na ni karanténu. Tuhle hrozbu nikdo, a opakuji to znovu, aby vám to bylo jasné, nikdo ze zaměstnavatelů nebude riskovat a čekejte, že po oznámení farmaceutických společností, že mají vakcínu, vám Vaši zaměstnavatelé okamžitě nařídí, abyste se nechali očkovat. Pokud to neuděláte, dostanete vyhazov. A zákony k tomu budou upraveny, o tom nepochybujte!

Bude to velký business pro výrobce vakcín, ale ještě důležitější je to pro globalisty kvůli řízení na 5. prioritě

Průkaz digitální imunity se tak stane novým nástrojem NWO na povinné vpravování geneticky manipulovaných RNA a DNA v podobě vakcín do těl stovek milionů lidí, zejména v západní civilizaci. Dnes je to COVID-19, ale za rok to bude něco jiného, proti čemu vám pošlou výzvu do emailu, abyste se nechali očkovat, jinak už nechoďte do práce. Pokaždé, když budou globalisté chtít urychlit nějaký proces řízení na 5. prioritě, prostě nařídí nové očkování a tentokrát to lidé už nebudou moci odmítnout, protože jinak přijde vyhazov z práce, vyhazov dítěte ze školky nebo ze školy, zákaz cestování, létání, používání autobusů MHD, tramvají a vlaků, kam vás bez průkazu digitální imunity prostě nepustí. COVID-19 je prostě záminkou, který to celé jako odstartuje tuto hysterii, ale platit to v budoucnu bude univerzálně pro jakékoliv očkování, které v budoucnu globalisté plánují pro řízení na 5. prioritě.

Francouzská laboratoř testuje vzorky nakažených pacientů.

Takže, můžete čekat větší neplodnost evropských a bílých mužů, nárůst pohlavních poruch a LGBT psychosomatických změn v sexuální rovině populace, větší inklinace bílých žen k černochům a Arabům, menší agresivita bílých mužů, více projevů Alzheimera, diabetu a dalších poruch v bílé rase. Některé procesy na 5. prioritě nelze posunovat jen pomocí léků, potravin a kontaminované vody, některé látky se musí prostě dopravit do těl stovek milionů lidí nitrožilně a k tomu slouží jen jedna jediná cesta a záminka – vakcinace. Globalisté tak chtějí naočkovat celý svět, takže si dovedete představit, jak moc to je pro ně asi důležité. Proto vyzývám rozumně politiky na alternativě, aby se nenechali zblbnout touto propagandou, která směřuje k myšlence digitálních očkovacích průkazů pro všechny ve jménu ochrany před virem, který způsobuje menší úmrtnost než chřipka nebo tuberkulóza.

Zdroj: https://aeronet.cz/news/video-bill-gates-v-rozhovoru-pro-ted-odhalil-ze-pro-obnovu-globalniho-cestovani-po-svete-budou-lide-muset-mit-prukaz-digitalni-imunity-ktery-ponese-informace-o-tom-jestli-je-clovek-ockovany/

 

**************************************************************************************************

 

Znamení Šelmy 666 - čipy v lidském těle CZ (titulky)

 
 
 

Koronavírus, legislatíva a čas konca - Prof. Dr. Walter Veith

 

SKUTOČNÉ POZADIE KORONAVÍRUSU.!!!   video

 

 
zdroj: http://www.projektlucid.szm.com/
Projekt L.U.C.I.

Projekt bol navrhnutý v USA a začína sa zavádzať celosvetovo v rôznych krajinách pod rôznymi názvami. Na Slovensku ako projekt "rekodifikácie" obyvateľstva bol dočasne pozastavený pre nedostatok finančných prostriedkov, čo je však len DOČASNÉ pozastavenie !!!

V Rusku sa zavádza pod názvom "karta INN" a uvedený projekt je financovaný zo západných zdrojov. Anglicko "uvažuje" o zavedení osobných kariet obyvateľstva. Karty v EÚ....

Pozrite sa na skúsenosti z prvej ruky z USA, kde bol "stvorený". Celosvetový projekt má jediný cieľ - ovládnutie a kontrola ľudstva celej planéty najskôr cez ekonomické väzby, a neskôr priamym globálnym ovládnutím vedomia jednotlivých obyvateľov Zeme !!! Mocichtiví vo svojej propagande a propagande svojich služobníkov budú poukazovať a aj poukazujú na "skvelé" výhody projektu : ako kontrola pred terorizmom, kontrola a identifikácia hľadaných osôb, bezhotovostné platenie... a podobne. NEDAJTE SA VŠAK OKLAMAŤ !

Jediným cieľom projektu je globálne celosvetové sledovanie každého človeka na zemeguli. Nezabudnite, že všetky objavy a projekty boli a sú najskôr zneužité pre úzke ekonomické záujmy. Tento projekt na kontrolu ľudstva,ktorý je už od začiatku stavaný ako celosvetový žandár, hoci Vám budú tvrdiť niečo iné, má už dnes možnosti z hraníc SCI-FI, o ktorých sa Vám ani nesníva! Uvedenou "evidenciu" ste už dopredu uvedení do postavenia "potenciálneho zločinca", hoci ste nikdy nič protizákonné nespravili a ani vo svojom živote nespravíte.

Vaše ekonomické sledovanie a sledovanie Vášho pohybu na zemeguli je už DNES kedykoľvek a kdekoľvek možné ! A čo je najhoršie v budúcnosti aj sledovanie VAŠICH MYŠLIENOK A MANIPULÁCIA S NIMI !!!

 
microchip-inkonka

Mikročip
na sledovanie pohybu a zavedenie do tela je už dávno realitou veľmi dobre odskúšaný pri značkovaní dobytka. -> viac informácií nájdete tu

citanie-myslienok

Technológie na sledovanie myšlienok
a ich manipuláciu už existujú tiež! Začína nové globálne otrokárstvo človeka zajtrajška = cyberotrok [kyberotrok] na sledovanom území ZEM. Teroristické útoky dnes po celom svete sú tiež v globále zahrnuté do tohoto plánu a sú jeho súčasťou, hlavne na podporenie a urýchlenie zavádzania "celosvetového značkovania obyvateľstva". -> viac informácií nájdete tu

selma 666

Šelma 666
Univerzálny systém kontroly ľudí PROJEKT L.U.C.I.D. Aj keď sa všekty veci asi mocipánom nedaria v časomovom harmonograme, je za dverami. Záleží len na nás či sa budeme báť o tom hovoriť, vysmevať sa tomu, alebo sa pripravíme a povieme rázne NIE ! -> viac informácií nájdete tu

Ještě o čísle 666

(O tomto čísle čti v Bibli v knize Zjevení: 13,16-18)

Jako inženýru-konstruktérovi mikročipů ve velké skupině specialistů se mi podařilo zúčastnit se práce na jednom projektu v městě Phoenix ve státu Arizona. Současně na tomto projektu pracovalo v Bostonu a taktéž v Hunfordu. Činili jsme experimenty s jednou ženou, v jejíž míše bylo implantováno několik mikročipů napojených radiosignálem. Původně byla úplně nehybná, neboť všechny funkce jejího organismu byly narušeny. Po našem zásahu (implantaci čipu do míchy) se její ruce i nohy začaly pohybovat a svaly se začaly napínat. Pokračovali jsme v práci na zdokonalení mikročipů a podařilo se nám dosáhnout kontroly nad spánkem ženy.

Musím poznamenat, že nejsem lékařem, nýbrž inženýrem, a mojí úlohou bylo vytvoření mikročipu a nikoliv ovládat její organismus - tím se zabývali jiní. Konali jsme i pokusy na vězních. Postupně se mikročipy stávaly plochými -a vhodnými pro implantace - tj. zavedení do organismu. Museli jsme zhotovit velmi malou destičku, která by mohla projít jehlou injekční stříkačky.

Zkoušky s touto destičkou se konaly v horách Sacramenta v Los Angeles v státě Kalifornii na mnohých zvířatech. Miliony dolarů byly vynaloženy na k určení místa - nalezení vhodného bodu na těle, kam by mohl být implantován mikročip skládající se z 250 tisíc součástek. Stáli jsme před problémem vyřešit napájení (tj. dodávky elektřiny pro provoz čipu), kvůli čemuž bylo nutno změnit teplotu organismu. Bylo potřeba najít takové místo na lidském těle, kde by se rychle měnila teplota. Určena byla dvě taková místa: čelo a pravá ruka člověka.

Na projektu pracovalo mnoho lidí, kteří však nebyli zasvěceni do konečného cíle, často nevěděli, čím se zabývali jiní. Já jsem pracoval na zdroji nabíjení baterie, to jest na baterii napájející mikročip. V té době jsem byl Bohem upozorněn a začal jsem studovat. Písmo svaté. Přečetl jsem si i následující řádky: "A on učinil, aby všichni, malí i velcí, bohatí i chudí, měli znamení na své pravé ruce nebo na svých čelech" (Zjevení 13,16). Nyní jsem přesvědčen, že Jan, když mu Pán toto ukázal ve vidění, viděl tu malou destičku, která se dává skrze injekční jehlu.

Při práci nad projektem si pracovníci nevšímali jeho cíle - označit všechny lidi žijící na planetě. Jednou za mnou přišel vládní úředník a řekl mi, aby sem si informaci o tom, že destička je hotova, nechal pro sebe. V dětských domovech na Floridě jsou už nyní děti, jimž byly implantovány tyto destičky.

Otázal jsem se jistého lékaře z lékařského střediska v Bostonu, - co se stane, když tato destička přestane z nějakých důvodů pracovat? Odpověděl, že organismus okamžitě zareaguje - objeví se hnisavé rány. Bible v knize Zjevení praví: "I šel prvý anděl a vylil svou číši na zemi: i ukázaly se ukrutné a zlé vředy na lidech, kteří přijali znamení šelmy, a na těch, kteří se klanějí jejímu obrazu" (Zjev. 16,2). Ježíš velmi dobře zná všechny technologie, které jsou na zemi vyvíjeny.

Existuje 23 družic, které mohou přečíst informaci dokonce i z tak malých předmětů, jako je např. poštovní známka. Taková družice je schopna přečíst celou informaci uloženou v naší licenci (povolení k nějaké činnosti); a toto každých 19 minut. Jsou již nové družice série LIO kontrolující vše z malé výšky. Jsou natolik citlivé, že stanovují změny teploty lidského těla s přesností 0,4 stupně Celsia. Před nimi není možné se schovat.

Smart-karta

Nyní se snaží spojit kreditní kartu a debetní kartu do jedné. Rychle se tomu blížíme. Vicepresident USA navrhuje, aby každý občan státu byl zachycen tímto systémem a nosil s sebou smart kartu. Připravuje se zavedení implantací destičky pod kůži. Smart-karta obsahuje plnou informaci o člověku. Když vám budou navrhovat implantaci nového systému identifikace, nesouhlaste s tím! Bylo uvolněno 500 milionů dolarů za vnášení informací do systému valferů (tj. podkožní informace). Ve vládních kruzích se diskutovalo a byla nastolena přímá otázka: nemůžeme kontrolovat všechny lidi, když je nebudeme schopno identifikovat, to znamená, když bude možnost záměny. Karu můžete ztratit, někomu ji ukrást, ale znamení (destička pod kůží) bude vždycky s vámi. Ztratit to můžete jen ztrátou ruky anebo hlavy a to se dá vždy zpozorovat. Když vám někdo uřízne ruku, a půjde si do obchodu něco koupit s tím, že bude chtít platit pomočí mikročipu instalovaného v uříznuté ruce, řeknou mu: "Tady něco nesouhlasí..." Nebude totiž možno cokoliv kupovat nebo prodávat, když nebudete mít na sobě instalováno toto znamení. Už nyní máme tisíce dětí, jimž před ne"kolika lety implantovali podkožní deštičku, a zatím není pozorován žádný vedlejší účinek. Ve Švédsku má podkožní destičku implantováno sedm tisíc lidi, avšak zatím nebyly žádné problémy. Brzy to zachvátí celý svět.

Světová vláda

Svaté Písmo hovoří o jedné světové vládě, a že znamením budou označeni (téměř) všichni lidé. Tento problém se netýká jen USA. Není náhodou, že CRU má programy o pravých křesťanech, které byly připraveny, aby byli kompromitováni prostřednictvím hnutí New Age (nový věk). Nejste šokováni tím, že se ve školách vyučuje vše, co chcete, ale kdy jste slyšeli, že by se v tzv. "public schools" vyučovalo náboženství ?

"Je nutno mít svědectví Ducha působícího- ve vás. Je to otázka života a smrti. Když v posledních dobách ve vás nebude svědectví Ducha, pak se neubráníte a dostanete se do moci přicházejícího antikrista..."

Jedna kartička

Zde je ještě jeden příklad. Ve zdravotním plánu presidenta Clintona se navrhuje zavést jednotnou národní zdravotní kartu potvrzující osobnost člověka (identifikace), která bude připravena podle nejnovější technologie s utajeným řídícím číselným systémem. Podle všeho to znamená, že se bude dávat číslo na čelo nebo na ruku, a možná i na jiné části těla. Nikdo nebude připuštěn k laseru bez tohoto čísla.

Dnes se uskutečňuje přechod ke společnosti bez vlády (peníze budou staženy z oběhu). Zpočátku se bude užívat kartotéka a později podkožní implantace čísla. Evropské společenství už připravilo vše pro tento účel. Svoji oficiální existenci oznámilo toto společenství v lednu 1993. Patří k němu 12 zemí Evropy. To je centrum budoucí vlády. Nalézáme se na prahu této epochy, kdy se budou lidem přidělovat čísla (znamení) šelmy. A tragédie některých křesťan bude spočívat v tom, že si nevšimnou, kdy začne vláda Antikrista. To je příčina, proč potřebujeme každodenní svědectví Svatého Ducha... Musíme nutně zdravě ohodnotit situaci, abychom nebyli zavlečeni do systému Antikrista.

Col Sanderson

inženýr - konstruktér počítačových mikročipů Žizň i věra, srpen 1995

Převzato ze slovenského pravoslavného časopisu »Odkaz sv. Cyrila a Metoda« č. 5/1998

114

 

 

Skryté operace americké Národní bezpečnostní agentury