Choď na obsah Choď na menu
 


Protesty proti COVID, 5G

 

Social Distancing in the New World Order

 

Bývalý prezident Microsoftu v Kanadě Frank Clegg - Riziko 5G a bezdrátové technologie

 

 

zdroj: https://en.hippocrates-electrosmog-appeal.be/appel?fbclid=IwAR3Qt_lucklWW9dFG5F02YWIEp_sTe4_SDqYWZdQi0rRVEA2x9MZwyM6Z2I
BELGIČTÍ LÉKAŘI A VĚDCI BIJÍ NA POPLACH (GOOGLE TRANSLATE)
"Hippocrates Electrosmog Odvolání Belgie"
V předvečer nasazení 5G bijí belgičtí zdravotničtí pracovníci na poplach.
Chytré telefony, tablety, chytré televizory, připojené objekty všeho druhu, WiFi doma, na pracovištích, školky, školky, doprava a veřejná místa,... Expozice obyvatelstva elektromagnetickému záření z rádiových frekvencí / mikrovlnná trouba (RF / MO) se neustále zvyšuje. Nyní hovoříme o příchodu 5G a jeho nesčetných propojených objektů.
Nicméně, bezpečnost této všudypřítomné a dlouhodobé expozice nebyla nikdy prokázána.
Naopak, důkazy o jeho škodlivosti se hromadí. Od roku 2011 považuje WHO elektromagnetické RF / MO záření z bezdrátových technologií za možná karcinogenní.
Zásada předběžné opatrnosti nebyla v žádném případě respektována během masivního zavádění těchto bezdrátových technologií. Normy určené k ochraně obyvatelstva před expozicí elektromagnetickému RF / MO záření berou v úvahu pouze ohřev tkání (tepelný efekt) během expozice s omezenou dobou trvání (30 minut). Tyto normy neberou v úvahu opakované a / nebo dlouhodobé expozice nebo jiné netepelné biologické účinky, které se vyskytují při hodnotách hluboko pod aktuálně povolenými hodnotami. Nebyly navrženy tak, aby chránily plody, děti, dospívající, starší osoby.
Rozsáhlé zavádění bezdrátových technologií zná zdravotní rizika již několik desetiletí. Tisíce studií (buněčné, zvířecí, epidemiologické studie) potvrzují existenci netepelných biologických účinků vyvolaných expozicí elektromagnetickému RF /MO záření emitovanému bezdrátovými technologiemi. U dětí mohou být rizika zvýšena v důsledku kumulativních účinků dlouhodobé expozice. Jejich vyvíjející se a nezralé mozky, orgány a tkáně mohou být citlivější na expozici.
Jako zdravotničtí pracovníci pozorujeme stále více patologií, které mohou souviset s environmentálními složkami, jako je rostoucí expozice obyvatelstva elektromagnetickému záření z bezdrátového připojení.
Setkáváme se také s více a více lidmi s fyzickými poruchami potenciálně souvisejícími s expozicí elektromagnetickému záření. Popisují bolesti hlavy, tinnitus, závrať, nespavost, kožní vyrážky, bolesti svalů a / nebo kloubů, závažné kognitivní postižení (pozor a deficit koncentrace, ztráta okamžité paměti), srdeční problémy (arytmie, tachykardie) ,.... Tyto příznaky zmizí, když se člověk vzdálí od zdroje expozice. Tito lidé trpí takzvaným syndromem elektro-přecitlivělosti (EHS) uznávaným ve Švédsku jako funkční postižení. Často nejsou schopni pracovat a jsou vystaveni formě sociálního vyloučení.
 
S odkazem na usnesení Parlamentního shromáždění Rady Evropy z května 1815 a v souladu s desítkami výzev lékařů a vědců z celého světa žádáme, aby zástupci federálních, regionálních a místních veřejných orgánů převzali svou odpovědnost a přijali nezbytná opatření:
  • uplatňování zásady předběžné opatrnosti za účelem ochrany obyvatelstva, zejména nejmladšího,
  • zákaz WiFi v dětských centrech, mateřských školách a na místech s malými dětmi,
  • zastavení zavádění Wi-Fi a připojených objektů ve školách a návrat k nepřipojeným nebo drátovým alternativám,
  • zdraví před zavedením nových bezdrátových telekomunikačních technologií, včetně 5G, moratorium na nasazení, distribuci a prodej připojených objektů, jako jsou telefony, tablety, hry, hodinky, dětské telefony a jiné RF/ MO vysílače pro děti,
  • zvyšování vědomostí občanů, zejména rodičů, dospívajících a těhotných žen, odůvodněnému a odpovědnému uživateli bezdrátových propojených objektů,
  • vzdělávání zdravotnických pracovníků o biologických a zdravotních rizicích spojených s expozicí elektromagnetickému záření,
  • prostředky pro investice do výzkumu týkajícího se etiologie, patofyziologie, diagnostiky a řízení elektro-hyper-citlivosti (EHS),
  • uznání existence a rozsahu EHS jako syndromu, který postihuje stále více dospělých a dětí,
  • vytvoření "bdělého centra", které by sledovalo vývoj nově se objevujících případů EHS, stanovení skutečně ochranných expozičních norem založených na biologických a netepelných účincích EMF.